PARAZITIZMUS AKO FENOMÉN

Article image

Krátkozrakosť ľudskej povahy je povestná. Žiť tu a teraz, mať bezprostredné výhody a neriešiť dôsledky, to je trend posledných rokov naprieč populáciou. Tento postoj zasahuje aj výchovu detí, ich prístup k plneniu povinností, vzťahy s kamarátmi, sny o budúcnosti, inšpirovanie samozvanými vzormi. Pohľad za horizont všedných dní sa až tak nenosí, vyvoláva väčšinou úsmev na tvári a jedincom mysliacim nezdravo priamočiaro deformuje ich videnie sveta aj vo finančnom vyjadrení. Kde sú hranice prípustnosti?


Vymedzenie podstaty

Podľa oficiálnej definície je parazitizmus (alebo tiež cudzopasníctvo, príživníctvo) nerovný vzťah medzi dvoma organizmami, v ktorom jeden organizmus (tzv. parazit) odoberá pre svoju existenciu živiny druhému organizmu (tzv. hostiteľ), čím ho oslabuje. Na tento spôsob života je parazit spravidla veľmi dobre prispôsobený anatomicky, fyzikálne aj chemicky produkciou rôznych látok aj za účelom podpory rozmnožovania. V biológii poznáme veľa príkladov parazita a jeho hostiteľa v užšom zmysle slova, bez príkras v širšom zmysle slova je príkladom parazita aj každý infekčný pôvodca humánneho ochorenia (vírus, baktéria, huba).

Pod rúškom vedy

Veda bez rešpektovania vnútornej disciplíny a dohodnutých pravidiel hraničí so všeobecným ohrozením. Dynamický rozvoj kľúčových disciplín biologických vied prináša výzvy, ktoré v závislosti od času poskytnutého na ich implementáciu a preverenie dosahov sú buď požehnaním, alebo skazou. Zmeny v prírode či genofonde živých organizmov prebiehajú neustále, sú väčšinou žiaduce a poskytujú rezervu v priestore a v čase na vykonanie selekcie (nevyhovujúce príroda zavrhne). Ak chýbajú možnosti k prevereniu kompatibility, ide o násilný akt, možno až s devastačným účinkom na okolité prostredie.

Človek často podlieha klamlivému dojmu, že môže riadiť a ovplyvňovať akokoľvek zmenený ekosystém. Skúsenosť nás však varuje, že húževnatosť mnohých rastlinných a živočíšnych druhov násilne prenesených na nové stanoviská úsilie človeka prevalcuje a s definitívnou platnosťou zmení podobu krajiny v bezprostrednom aj širšom okolí. Následky potom pociťujú ochranári, poľnohospodári aj zdravotníctvo.

V hlavnej úlohe: aj každý laik

Hovorí sa, že za každým prevratným objavom je náhoda alebo chyba v postupe a každý väčší problém je naopak dôsledkom nevedomosti. Laik, ktorý v nevedomosti vypustí do voľnej prírody inváznu rastlinu alebo zviera, lebo pominulo očarenie či puto, ktoré nemá prirodzených nepriateľov, necíti zodpovednosť za tento krok. Avšak, už o pár mesiacov či rokov budú dôsledky tohto kroku ohrozovať aj jeho komfortný spôsob života.

Človek ako parazit

Parazitický spôsob života sa nevyhýba ani ľudskému plemenu. Konanie jednotlivca čoby parazita voči inému človeku je posunuté na vyššiu úroveň vo forme odberu myšlienok, nápadov, výsledkov práce bez rešpektovania autorstva a originality. Masívne rozšírenie tohto fenoménu je v niektorých kultúrach veľmi silno zakotvené. Je na každom z nás, ako s tým naloží.

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2022

Parazity a človek

Parazitom – na prvý pohľad nepríjemnej téme – sme venovali letné číslo magazínu inVitro. Síce niekedy pomerne jednoduché organizmy, ale s o to dômyselnejšími stratégiami prežitia, môžu byť v tomto…

Objavte ponuku
testov na unilabs.online

Moja imunita
Objednať

Môj ochranný štít. Ako mi funguje? Dokáže ma naozaj účinne chrániť pred vírusmi a baktériami?

Objednať
Prevencia žena
Objednať

Nemôžem si dovoliť ochorieť. Svoje zdravie, vitalitu, hmotnosť, hormóny aj kondíciu chcem mať pod kontrolou a užívať si život naplno.

Objednať
Prevencia muž
Objednať

Chcem žiť bez obáv z rizika vzniku rôznych vážnych civilizačných ochorení. Aktívne a naplno...

Objednať

MUDr. Marta Dobáková

Všetky články autora