Slovenská diabetologická spoločnosť

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. | Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. | Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Slovenská diabetologická spoločnosť

29.1.2019

Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) bola založená v roku 1968. Hlavnú zásluhu na tom mal prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. V tomto roku si pripomíname 50. výročie jej vzniku. SDS, ktorá…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie