Sterilita

Mgr. Anton Vaňuga

Komplexne o osteoporóze

6.12.2016

Osteoporóza (OPO) je celosvetovým problémom súvisiacim so starnutím populácie. Okrem zlatého štandardu pri diagnostike OPO (denzitometria) sú potrebné aj ďalšie vyšetrenia vrátane stanovenia…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie