ZMENY JAZYKA A ÚSTNEJ DUTINY – PRÍČINY NAJČASTEJŠÍCH NÁLEZOV A PRÍNOS LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY

Obrázok článku

Ústna dutina je vstupnou bránou do ľudského organizmu, ktorá odzrkadľuje stav všetkých orgánov ľudského tela. Normálna sliznica dutiny ústnej je ružová a hladká. Zmeny jazyka a dutiny ústnej sú inter a intraindividuálne a líšia sa v závislosti od veku, pohlavia, rasy, stavu imunity, hormonálnych zmien, užívania liečiv a intoxikácie. 

Rozdelenie ochorení dutiny ústnej

Podľa vzniku

 • vrodené
 • získané

Podľa priebehu

 • akútne

 •  chronické

Podľa prejavov

 • lokalizované v dutine ústnej
 • systémové 

Podľa etiológie

 • infekčné (bakteriálne – scarlatina, diftéria;
 • vírusové (herpetické) – varicella,
 • Epsteinovej-Barrovej vírus, vírus herpes simplex; mykotické – Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis)
 • fyzikálne (mechanické, tepelné, chemické)
 • autoimunitné ochorenia (lupus erythematodes, lichen ruber planus, pemphigus vulgaris, erythema exsudativum multiforme, Sjögrenov syndróm)
 • tumory (benígne, malígne)
 • nutričné karencie (hypervitaminóza A, deficit vitamínu B1, B2, B3, B6, B12, D, nedostatok železa)
 • intoxikácie (hlavne liečivá, ťažké kovy – olovo, ortuť)

Podľa lokalizácie

 • pery
 • sliznica dutiny ústnej a podnebné oblúky
 • zuby a ďasná
 • jazyk
 • tonzily
 • slinné žľazy

Patofyziológia

 • Vrodené vývojové chyby (genetické syndrómy, chemické a mechanické poškodenie počas intrauterinného vývoja).

 • Zápalové zmeny – infekcie: mechanické, chemické a fyzikálne poškodenie vedie k produkcii cytokínov, ktoré stimulujú prekrvenie slizníc. Rozpadom buniek po vírusovej infekcii, eventuálne lyzovanými pyogénnymi baktériami, dochádza k tvorbe papúl a pustúl s následnou tvorbou ulcerácií.

 • Karencia základných vitamínov, mikro a makronutrientov – podmienená zníženým príjmom potravy
  a hypermetabolizmom – je častá u pacientov s anorexiou, nádorovou kachexiou, sepsou, orgánovým zlyhávaním a u alkoholikov. Zhoršené vstrebávanie živín nastáva aj po resekčných výkonoch na tráviacom trakte a pri chronických zápalových ochoreniach tenkého a hrubého čreva a pankreasu. 

 • Hyperpigmentácia – patologické nahromadenie ťažkých kovov, metabolitov liečiv a pigmentov vo vrchných vrstvách kože, pery a slizníc. U Addisonovej choroby – hypofýza reaguje na zníženú tvorbu glukokortikoidov zvýšenou tvorbou ACTH (spätná väzba) a spolu s ACTH sa do krvi vylučuje aj príbuzný melanocytystimulujúci hormón, ktorý zvyšuje tvorbu kožného pigmentu. 

 • Leukoplakia a erytroplakia – ložiská akantózy, hyperkeratózy a hyperparakeratózy s prítomnými alebo neprítomnými dysplastickými zmenami buniek. 

Klinický obraz

Zmeny v dutine ústnej a na jazyku sú zrejmé už pri aspexii hlavy. Je však potrebné doplniť anamnézu, kompletné fyzikálne vyšetrenie, doplňujúce laboratórne vyšetrenia a zvoliť správnu liečbu. Viac než 200 ochorení sa prejavuje zmenami v dutine ústnej. 

Diagnóza

Dôkladná anamnéza – prekonané ochorenia, operácie, zápaly, infekčné ochorenia, transfúzie krvi, sexuálne prenosné ochorenia, zloženie stravy, abúzy, rizikové faktory. Rodinná anamnéza – onkologické ochorenia, geneticky podmienené ochorenia. Pracovné prostredie (možnosť intoxikácie, radiácia), gynekologická anamnéza u žien.

Fyzikálne vyšetrenie

Dôkladné vyšetrenie tváre a dutiny ústnej – bukálna sliznica, jazyk, spodina dutiny ústnej, podnebie. Pre podozrenie na systémové ochorenie je potrebné dôkladné celkové vyšetrenie.

Laboratórne vyšetrenia

 • krvný obraz s diferenciálom 
 • vyšetrenie základných parametrov hemostázy, sedimentácia erytrocytov (FW)
 • základná biochémia (AST, ALT, GMT, glykémia, ionogram, CRP, kreatinín) s doplnením ďalších vyšetrení podľa klinického obrazu
 • hCG na vylúčenie gravidity
 • diferenciálna diagnóza anémií (železo, celková a voľná väzbová kapacita železa, feritín, transferín, vitamín B12, kyselina listová)
 • toxikologické vyšetrenie (olovo, ortuť)
 • stery, výtery
 • herpetické vírusy
 • endokrinologický panel
 • autoprotilátky
 • onkomarkery
 • CT/MR hlavy

Konziliárne vyšetrenia

 • stomatologické vyšetrenie
 • ORL vyšetrenie
 • genetické vyšetrenie
 • gastroenterologické vyšetrenie 

 

PERY

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

rázštep pery (cheiloschisis)

vývojová anomália

genetické

zväčšené pery

Downov syndróm

genetické

kongenitálna novorodenecká hypotyreóza

endokrinologické

akromegália

endokrinologické

alergická reakcia (lieky, potraviny, kozmetika)

dermatologické, alergologické

žlté drobné uzlíky

Foxova-Fordyceova choroba – heterotopia mazových apokrinných žliaz

dermatologické

cyanotické

respiračná alebo kardiálna insuficiencia

pneumologické, kardiologické

polycytémia, polyglobúlia

hematologické

bledé

anémia rôznej genézy

hematologické

červené

hypovitaminóza skupiny B (B2, B3, B6)

interné

sýto červené

scarlatina

výter z hrdla, CRP

morbilli

vyšetrenie protilátok

Kawasakiho syndróm

klinické kritériá

periorálna bledosť

scarlatina

Výter z hrdla, CRP

hyperpigmentácia kože pery

gravidita (chloasma gravidarum)

gynekologické

malígny melanóm

dermatologické

hyperpigmentácia periorálne

Peutzov-Jeghersov syndróm

gastroenterologické

hormonálna antikoncepcia

gynekologické

petechie a krvácanie

antikoagulačná liečba, trombocytopénia, myelo a lymfoproliferácia, deficit vitamínu C

hematologické

hemoragické krusty a ragády

Stevensov-Johnsonov syndróm!, závažná hypersenzitívna reakcia po podaní liekov – sulfónamidy, nesteroidné antireumatiká

alergologické

fokálne alebo celkovo opuchnutá pera

Melkerssonov-Rosenthalov syndróm – prítomná aj makroglosia, obrna lícneho nervu, dif. diag. sarkoidóza, M. Crohn, TBC

neurologické

opuch a začervenanie dolnej pery, niekedy vezikuly a krvácanie, tvorba krvavých krust

cheilitis exfoliativa – následok pôsobenia rôznych faktorov (pôsobenie ultrafialového žiarenia u lyžiarov a horolezcov, kontaktná alergia na rúž, zubnú pastu, ústnu vodu, žuvačku, chróm, nikel, poranenie – napríklad poleptanie, mikróbna infekcia)

dermatologické a alergologické

malé červené papulky s tmavočervenou bodkou uprostred, z ktorej vyteká hnis

cheilitis glandularis simplex

alergologické

zhnisanie, zvredovatenie a zjazvenie hlienových žliazok

cheilitis glandularis purulenta profunda

toxikologické
diaminooxidáza

opuch pery a tvorba abscesov

cheilitis glandularis apostematosa
Vyvolávajúce príčiny:

 • alergény,
 • fyzikálne príčiny – vysoké a nízke teploty, zubné protézy, slnečné žiarenie,
 • chemické (kyseliny, zásady, celkové otravy),
 • histamínová intolerancia,
 • infekčné ochorenia – lokálne aj systémové – bakteriálne, vírusové, kvasinkové infekcie (napr. herpes labialis, impetigo),
 • autoimunitné ochorenia (napríklad idiopatické črevné zápaly),
 • chronické zápalové ochorenia (paradentóza, H. pylori, chronická cholecystitída, urogenitálne infekcie, chronická tonzilitída),
 • liečivá (napr. ACE inhibítory),
 • avitaminózy, hypovitaminózy (B a C vitamín).

stery, kultivácie, sérológia, autoprotilátky

ľahko vyvýšené belavé ložiská nepravidelného tvaru s miernym začervenaním okolitej sliznice (ulcerácie)

syfilis, chronická hyperplastická kandidóza, leukoplakia, karcinóm, lichen ruber planus, HIV

sérológia, kultivácia, biopsia

bolestivé začervenané políčka v oblasti ústnych kútikov, s centrálnou ragádou a belavým lemom

anguli infectiosi – stafylokoková alebo streptokoková infekcia, kvasinková infekcia, črevná dysmikróbia (dlhodobé užívanie antibiotík), nedostatok vitamínov skupiny B a C, sideropenická anémia, diabetes mellitus, HIV, hypervitaminóza A, imunosupresia (cytostatiká, rádioterapia, lymfo a myeloproliferácia).

ster, kultivácie, KO s dif. diag., Fe, celková a voľná väzbová kapacita Fe, glykémia

ohraničený, červený až tmavofialový tumor

hemangióm – treba odlíšiť od teleangiektázií u Renduovej-Oslerovej choroby a u Sturgeho-Weberovho syndrómu

dermatologické

nehojaci sa ulkus rôznej veľkostia alebo ľahko vystúpený tuhý tumor

karcinóm (95-percentný výskyt na dolnej pere, viac postihuje mužov)

biopsia

PODNEBIE

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

rázštep tvrdého podnebia
rázštep mäkkého podnebia

palatoschizis

genetické

uranoschisis

 

Súčasť genetických syndrómov (napríklad Edwardov, Crouzonov).

 

petechie na podnebí bez alebo s krvácaním

akútna leukémia, trombocytopatie

hematologické vyšetrenie

infekčná mononukleóza – Holzelovo znamenie

sérológia

antikoagulačná liečba, deficit vitamínu C

 

belavé a ohraničené slizničné plaky na podnebí; po odlúpnutí sa odkryje hyperemická, zápalovo zmenená, krvácajúca sliznica; postihnutá je aj gingíva a jazyk

premnoženie Candida albicans (soor, moniliáza, kandidóza) – diabetes mellitus, HIV, kachexia, sepsa; liečba kortikoidmi, imunosupresívami, antibiotikami, cytostatikami, prípadne rádioterapia

ster, kultivácia

belavé a ohraničené slizničné lézie lokalizované na podnebí; nedajú sa odlúpnuť

leukoplakia – fajčiarska keratóza alebo leukokeratóza
CAVE: prekanceróza

 

hyperemický až livídny exantém, ktorý sa plošne šíri; vznikajú uzly tvorené nepravidelnou, ale hustou sieťou ciev a okolitým väzivom.

Kaposiho sarkóm (AIDS)

sérológia

ZUBY

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

zuby s vykrojenými rezacími plôškami

tzv. Hutchinsonove zuby (vrodené formy lues)

sérologické

porušená sklovina, výrazne kariézny, defektný, slabý chrup

deficit vitamínu D, hypoparatyreóza,

endokrinologické, interné, gastroenterologické, osteologické

GINGÍVA

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

začervenanie a zvýšená krvácavosť z gingívy

gingivitída – karencia vitamínov C a skupiny B, bakteriálna superinfekcia, vírus Herpes simplex, Coxackie A, B, HIV, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans i non albicans druhy, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, diabetes mellitus, alergény

interné stery, kultivácia
alergologické
brsérologické

charakteristicky začínajúci erytém na gingíve s tvorbou bolestivých vezikúl veľkosti 1 – 10 mm;
s tvorbou bolestivých ulcerácií a s teplotou

primárna herpetická gingivostomatitída – primoinfekcia Herpes simplex; výskyt hlavne u detí
CAVE: meningoencefalitída

imunologické, stomatologické, infekčné, sérológia

bolestivý zápal interdentálnej a neskôr aj ostatnej gingívy;
sliznica v dutine ústnej je hyperemická, edematózna;
postupne sa na nej začnú tvoriť drobné ulcerácie.

nekrotizujúca ulcerózna gingivostomatitída (Plautova-Vincentova angína) – vyvolaná dvojicou mikroorganizmov – Bacillus fusiformis a spirochétou Borrelia Vincenti (fuzospirochetová gingivitída) – predisponujúcim činiteľom je poškodenie ďasien a nutričné faktory; vyskytuje sa vzácne, častejšie u mladých mužov s nízkym stavom hygieny dutiny ústnej; po ústupe zanecháva obyčajne kráterovité defekty a jazvy

 

bolestivá oválna, belavá alebo žltobiela, erózia na gingíve, na spodine s fibrínovým exsudátom, s prechodom do ulkusu

afty – herpetická aftózna infekcia, alergia na liečivá, potraviny, kozmetické prípravky (erythema exsudativum multiforme), gonokoková infekcia

stery, dermatologické, stomatologické, alergologické

nebolestivý ulkus na gingíve

lues (ulcus durum), TBC, karcinóm (najčastejšie v oblasti tretích molárov, postupuje pomaly, postihuje viac mužov, najmä nad 60 rokov)

sérológické, infekčné, priama mikroskopia, biopsia

mäkké alebo tuhé zväčšenie gingív sýtočervenej farby, ktoré prekrývajú veľkú časť zubov

hyperplázia sliznice a parodontu
lieková – cyklosporín (priamy vplyv cyklosporínu na úroveň proliferácie, proteosyntézu a produkciu kolagénu vnímavejších gingiválnych fibroblastov), blokátory kalciového kanála a fenytoín (porucha metabolizmus vápnika)

hematologické
biopsia

pri iných základných ochoreniach
leukémia, neutropénia, anémia, imunosupresívne stavy a HIV, lichen planus – erozívna forma. systémový lupus, erythematodes, erythema multiforme, morbus Crohn, pemphigus, pyogénny granulóm, fibrózne zmeny, papilómy. diabetes mellitus

reumatologické

tumor na interdentálnych papilách frontálneho úseku maxily, rastie rýchlo, ľahko krváca, stáva sa hyperplastickým až ulcerujúcim útvarom

epulis gravidarum: u 0,2 – 9,6% tehotných žien

 

sivasté, sivomodré až čierne škvrny a pruhy okolo okrajov gingívy

otrava olovom (saturnizmus) – prítomné nechutensto, apatia, únava

zvýšené hodnoty 5-aminolevulovej kyseliny a koproporfyrínu III v moči; anémia je najčastejšie hypochrómna, ale môže byť aj normochrómna

sivomodrý až tmavohnedý gingiválny lem

otrava ortuťou (merkurializmus) – intenčný tremor, prudké zmeny v správaní

toxikologické

gingivitída so sivomodrým sfarbením.

otrava bizmutom

 

šedavé bodky až škvrny na gingíve

hemochromatóza

Vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie saturácie transferínu železom a sérového feritínu.
Pri primárnej forme hemochromatózy je indikované aj genetické vyšetrenie.

BUKÁLNA SLIZNICA

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

bledosť slizníc

anemický syndróm

 

žlté uzlíky na sliznici

Foxova-Fordyceova choroba (postihuje aj pery)

 

grafitové škrvny na bukálnej sliznici

Addisonova choroba, malobunkový karcinóm pľúc – paraneoplastická produkcia ACTH

endokrinologické
pneumologické

erytém s výsevom bolestivých vezikúl na sliznici (aj podnebí)

varicella

 

herpetická infekcia

 

drobné vezikuly (podobné herpetickým) na sliznici

Duhring herpetiformis dermatitis – IgA depozitá v dermoepidermálnom spojení, vzácne postihuje i ústnu sliznicu – extraintestinálna forma celiakie.

biopsia, protilátky proti deaminovanému gliadínu, protilátky proti tkanivovej transglutamináze

žltobiely exantém s červeným lemom veľkosti 1 – 2 mm na bukálnej sliznici

morbilli – Koplikove škvrny, predchádzajú charakteristický výsev o 2 – 3 dni

 

výrastok – hladkého povrchu, exulcerovaný, na stopke, na dotyk tuhý alebo mäkký

najčastejšie benígny fibróm, vylúčiť verukózny karcinóm

biopsia

JAZYK

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

hypoglosia

kongenitálne ochorenie – Hypoglosia-hypodactylia syndróm

genetické

makroglosia difúzna

Beckwithov-Wiedemannov syndróm (makroglosia, exoftalmus, gigantizmus), Downov syndróm, glykogenózy, kongenitálna hypotyreóza, akromegália. amyloidóza, syfilitická gumma

genetické, metabolické, endokrinologické

makroglosia difúzna akútna

alergické reakcie, Quinckeho edém

alergologické

makroglosia lokálna

nádory – hemangióm, lymfangióm, sarkóm, cysty

biopsia

karcinóm – najmalígnejší nádor ústnej dutiny, vzniká na okrajoch, hrote a v koreni jazyka, rastie rýchlo do hĺbky, metastazuje do hlbokých krčných uzín a hematogénne do pľúc

viacpočetné mäkké zdurenia

fokálna epiteliálna hyperplázia (M. Heck) – HPV 13, 32

sérologické

výrazný edém jazyka s hmatným bolestivým infiltrátom

akútna abscedujúca glositída – najčastejšie zapríčinená traumou cudzím telesom s následnou bakteriálnou infekciou

 

vezikuly na jazyku – predné 2/3

Herpes zoster pozdĺž n. lingualis

 

hyperémia povrchu jazyka

 • akútna/chronická glositída – stavy spojedné s glositídou: celiakia, diabetes mellitus, cirhóza heparu (proteínová a kalorická malnutrícia), sarkoidóza
 • Sjögrenov syndróm, amyloidóza, vezikuloerozívne ochorenia (napríklad pemfigoid, pemfigus vulgaris, erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm)
 • alergická glositída (po podaní liečiva, konzumácii potravy, uštipnutí bodavým hmyzom), ktorá sa prejavuje rýchlym vývojom ochorenia
 • býva pocit svrbenia a opuch jazyka (Quinkeho edém), ktorý môže spôsobiť vážne dýchacie ťažkosti
 • karcinóm jazyka
 • kawasakiho syndróm

 

sýtočervený povrch, hypertrofia papíl

Streptococcus pyogenes skupiny A, C, G (scarlatina)

ster, kultivácia

„mäsovo“ červené sfarbenie s postupnými atrofickými zmenami na sliznici (vyhladený jazyk), bolestivé ragády, pálenie jazyka, porucha vnímania chuti

chronická atrofická glositída (Moeller-Hunter) – perniciózna anémia, deficit železa, hypovitaminózy (vitamín B2, B3, B6)

vitamín B12, kyselina listová, APCA, železo, feritín

bledosť

anemický syndróm

 

cyanóza

poruchy cirkulácie

kardiologické, pneumologické

čierna farba

užívanie bizmutu, kandidóza, fajčenie

 

suchý jazyk

- vedľajšie účinky liečiv – napríklad antihistaminiká, antidepresíva, nesteroidné antireumatiká

 

- stav po rádioterapii (tumory hlavy a krku)

 

- diabetes mellitus, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus

 

- dehydratácia, depresia, anxieta

 

málo výrazný hnedožltý až hnedočervený povlak

choroby GIT-u

 

intenzívne biely súvislý povlak s bolestivosťou

herpetická stomatitída

 

mohutný biely povlak v tvare V alebo W

brušný týfus (Salmonella typhi)

 

rýchlo sa meniaca belavá plocha, šíriace sa hyperemické ložiská, regenerácia hodiny až dni; obraz zemepisnej mapy

lingua geographica (erythema migrans linguae) – etiológia neznáma – predpokladá sa kandidóza, fajčenie

kultivácia

hnedý až hnedočierny povlak na dorze jazyka od sulcus terminalis apikálne, ktorý sa v priebehu 1 – 2 dní zmnoží; obraz mokrej trávy

lingua vilosa nigra – etiológia – kandidóza, fajčenie, nedostatečná ústna hygiena; užívanie antibiotík, roztoku chlorhexidínu; viac postihuje mužov

 

hyperemické romboidné ložisko v strednej čiare strednej tretiny chrbta jazyka – oblasť bez papíl v dĺžke 1 – 3 cm

glossitis rhombica mediana – etiológia neznáma

 

nebolestivé mäkké belavé plôšky s nerovným povrchom.

vlasatá leukoplakia jazyka – indikátor zníženej imunity (HIV, infekčná mononukleóza)

sérológia

traumatický mäkký vred

eozinofilný ulkus jazyka – spontánne hojenie do 8 týždňov, dif. diag. histiocytózy X, T-lymfóm, spinocelulárny karcinóm

 

KOMBINOVANÉ

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

belavé a ohraničené slizničné plaky; po odlúpnutí sa odkryje hyperemická, zápalovo zmenená, krvácajúca sliznica; postihnuté sú podnebie, gingíva a jazyk

premnoženie Candida albicans (soor, moniliáza, kandidóza) – diabetes mellitus, HIV, kachexia, sepsa, liečba kortikoidmi, imunosupresívami, antibiotikami, cytostatikami, prípadne rádioterapia

kultivácia

belavé a ohraničené slizničné lézie, lokalizované alebo difúzne; nedajú sa odlúpnuť; postihnuté sú podnebie, jazyk; najrizikovejšia lokalizácia – spodina úst a ventrálna časť jazyka

leukoplakia – hyperkeratóza, hyperparakeratóza a akantóza sliznice – vplyv škodlivín – fajčenie, mechanické dráždenie, RTG terapia
CAVE: prekanceróza

biopsia

nebolestivé červené ploché mapovité makuly; postihnuté sú sliznica, pery, gingíva, jazyk

Erytroplakia oris – fajčenie, alkohol, postihuje stredný a starší vek; viac mužov
Pravdepodobnosť malígneho zvratu je až 90 %!

biopsia

ohraničené a belavé ložiská na perách, bukálnej sliznici, jazyku a podnebí

Lupus erythematodes – autoimunitné ochorenie, v 50 % prítomná manifestácia v dutine ústnej, často prvý prejav ochorenia

reumatologické

belavé a čipkované pruhy na sliznici alebo malé papuly; nachádzajú sa aj na gingíve, jazyku a podnebí.

Lichen ruber planus – najčastejšia – retikulárna forma (Wickhamove strie); príčina neznáma (v.s. autoimunitná)

biopsia

vezikuly naplnené tekutinou

Lichen ruber planus – bulózna forma

erytematózne makuly, niekedy spolu s hnisajúcimi ulceráciami; erózia povrchu sa môže vyskytovať na rôznych miestach, výraznejšie na zadnej bukálnej sliznici, v oblasti ďasien, kde sa podobajú deskvamatívnemu zápalu ďasien

Lichen ruber planus – erozívna forma, môže prejsť do malígnej transformácie a viesť až k trvalému poškodeniu dutiny – výsev je aj na koži, sliznici anu a vagíny

bolestivé erózie na sliznici gingívy, mäkkého podnebia a jazyka

Pemphigus vulgaris – autoimunitné ochorenie, vznik intraepidermálnych vezikúl až búl; paraneoplastický pemphigus

biopsia, dermatologické, imunologické

bolestivý vezikulózny výsev na gingivách, jazyku a bukálnej sliznici (na prstoch rúk a nôh); po prasknutí vznikajú erózie až exulcerácie

stomatitis epizootica (slintačka a krívačka) – vírusová etiológia, postihuje najmä deti

 

nehojace sa ulcerácie, tumor hladkého povrchu, rozbrázdený, mapovité ložiská

karcinóm – najčastejšia lokalizácia – spodina dutiny ústnej

biopsia

Dif. diag. TBC

mikroskopické a kultivačné vyšetrenie

glositída + hyposideremická anémia

Plummerov-Vinsonov syndróm

gastroskopické vyšetrenie

CAVE: prekanceróza

KO, železo, feritín

TONZILY

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

začervenanie a edém podnebných mandlí, hnisavé čapy, fibrínové povlaky, nekrózy

akútny zápal podnebných mandlí (angina catarrhalis, folicularis, lacunaris, pseudomembranacea)

kultivácia, CRP, ASLO

povlaková angína s výraznou lymfadenopatiou (generalizovanou)

infekčná mononukleóza – leukocytóza, (iniciálne leukopénie) monocytóza, atypické leukocyty

sérológia

vezikulárne eflorescencie na podnebných oblúkoch

herpangína, prítomná leukopénia

 

obraz nekrotizujúcej angíny, často jednostranná, výrazná regionálna lymphadenopatia

angína pri orofaryngeálnej forme tularémie

KO, FW, sérológia

obraz lakunárnej angíny

streptokoková angína – neutrofília s posunom doľava

KO, kultivácia

nekrotizujúca angína s tendenciou k tvorbe ulcerácií, špinavé povlaky

ulceromembranózna tonsillitis (Plautova–Vincentova angína)

 

Imunologicky kompromitovaní jedinci, ťažký celkový stav, jednostranný nález, vzácny výskyt.

 

bilaterálna nekrotizujúca angína, ulcerácie faryngeálnej sliznice, nie je viditeľná lymfadenopatia

angína pri agranulocytóze (pri akútnej leukémii)

 

Plaques mucoses

syfilitická tonzilitída (II. štádium syfilisu)

sérológia

špinavo šedé povlaky presahujúce okraje tonzíl; pevne prichytené; foetor ex ore.

diftéria

ad bakteriológia, náter na sklíčko

SLINNÉ ŽĽAZY

Prejavy

Príčiny

Vyšetrenia

bolesť, edém

zápalové ochorenia: parotitída, akútna sialadenitída, ďalej malígne a benígne tumory, Sjögrenov syndróm, Mikuliczov syndróm, antihypertenzíva, cytostatiká

 

xerostómia (pocit sucha v ústach)

dehydratácia, chronická sialadenitída, Sjögrenov syndróm, sarkoidóza, karencia vitamínu A a B, radiácia, úzkostné stavy a depresie, anticholínergiká, diuretiká

 

sialorhoe

psychogénne a bolestivé zápaly – napr. gingivostomatitída, cudzie teleso, alkoholizmus, rabies, intoxikácia – ortuť, olovo, paréza n. VII., parasympatomimetiká

 

 

Záver

Podrobné vyšetrenie ústnej dutiny je s ohľadom na jeho dostupnosť jednoducho realizovateľným vyšetrením. Keďže je celá sliznica bohato inervovaná, prítomnosť akýchkoľvek patologických procesov sa prejavuje bolesťou rôznej intenzity, preto len veľmi zriedka dochádza k ich prehliadnutiu. Väčšie problémy už robí diferenciálna diagnostika. Jednotlivé patologické zmeny  majú v mnohých prípadoch rovnaký makroskopický vzhľad, ale líšia sa vyvolávajúcou príčinou. Ako ukazuje predchádzajúci text, v snahe pomôcť riešiť ťažkosti pacienta je nevyhnutné disponovať rozsiahlymi medicínskymi znalosťami a  využívať  spoluprácu s kolegami z iných lekárskych odborností (napríklad dermatológ, stomatológ, ORL).

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2015

Interná medicína

Prečítajte si šieste číslo časopisu inVitro. Nájdete v ňom zaujímavé rozhovory a odborné články z oblasti internej medicíny. Inzulínová rezistencia, anémie, aktuálne trendy v diagnostike sekundárnych…

author

MUDr. Tatiana Bézayová, CSc.

Všetky články autora