INVITRO 01/2015

Interná medicína

Prečítajte si šieste číslo časopisu inVitro. Nájdete v ňom zaujímavé rozhovory a odborné články z oblasti internej medicíny. Inzulínová rezistencia, anémie, aktuálne trendy v diagnostike sekundárnych dislipoproteinémií, recidivujúce infekcie dýchacích ciest, prospešnosť aeróbnych aktivít optikou laboratórnych vyšetrení – to je iba zlomok zaujímavých tém, ktorým sa naši autori v novom čísle venujú. 

Prajeme vám príjemné čítanie.

zobraziť celý popis PDF

prémiové články

MUDr. Zuzana Petrovičová

Medzi gynekológiou a internou medicínou

18.8.2016

Kooperácia jednotlivých medicínskych odborov je nevyhnutná z aspektu komplexnej starostlivosti o pacienta. Výhodou gynekológa je, že sa kontinuálne stará o pacientky v …

Elena Akácsová

Nenechať sa znechutiť

16.8.2016

Mohlo by sa zdať, že neodborný text, v ktorom sú najpoužívanejšie slová exkrement či výkal, nemôže priniesť veľa inšpiratívnych myšlienok. Ale opak je pravdou. Slabšie povahy pre istotu vopred…

MUDr. Vladimír Hostýn, MPH

Prospešnosť aeróbnych aktivít optikou laboratórnych vyšetrení

16.8.2016

Ktoré pohybové aktivity dokážu zlepšiť kvalitu a predĺžiť dĺžku života a udržať sebaobslužnosť? Všeobecný súhlas bude, že sú to aeróbne aktivity. Podstatou je fakt, že pre ne potrebujeme dlhodobú…

MUDr. Luděk Hochmuth

Recidivujúce infekcie dýchacích ciest z pohľadu imunológa

16.8.2016

Po objavení penicilínu Alexandrom Flemingom v roku 1928 (masová výroba od roku 1944) a nástupe éry antibiotík sa zdalo, že ľudstvo zvíťazilo nad mikroorganizmami a infekčné ochorenia…

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. | doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. | prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP | MUDr. Ľubica Mokrá

Postavenie internej medicíny a ambulantných internistov v systéme zdravotnej starostlivosti

11.8.2016

Jednou z najčastejšie diskutovaných otázok v oblasti internej medicíny (IM) je otázka jej postavenia medzi klinickými disciplínami, ako aj otázka budúcnosti vnútorného lekárstva ako…

Elena Akácsová

Čas je jedna z najvzácnejších komodít – rozhovor s herečkou Dianou Mórovou

11.8.2016

Túžila byť lekárkou, liečiť ľudí, žiť pre to, pre čo sa dá umrieť. Herečkou sa stala náhodou a dnes si nevie predstaviť, že by robila niečo iné. Verí, že svojou prácou dokáže robiť ľudí šťastnými, a…

Tomáš Szalay

Príbeh DRG: I. Čo to je a na čo slúži

11.8.2016

Slovensko sa pripravuje na zavedenie DRG do nemocníc. Čo to bude znamenať v praxi? Sériu článkov o tejto problematike začneme odpoveďou na otázku, čo DRG vlastne je a na čo slúži.…

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Aktuálne trendy v diagnostike sekundárnych dyslipoproteinémií

11.8.2016

Sekundárne dyslipoproteinémie (DLP) sú dôsledkom iného základného ochorenia, niektorých liekov, hormónov alebo špecifických vplyvov vonkajšieho prostredia ovplyvňujúcich metabolizmus lipidov a …

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie