Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


Žiadanka

Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadanky. Žiadanka je tlačivo, ktoré obsahuje ponuku konkrétnych vyšetrení jednotlivých laboratórií.

Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o majiteľovi zvieraťa, samotnom zvierati s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára, resp. iného platiteľa je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení.

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií