Akútna choroba z ožiarenia

RNDr. Vladimír Jurina

Akútna choroba z ožiarenia

8.8.2023

Využívanie ionizujúceho žiarenia prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti (veda, výskum, školstvo, medicína, farmácia, hospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel a pod.)…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie