author

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

vedúca skupiny analýz a kontroly kvality Falck Záchranná Košice

prémiové články

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

Pacient v bezvedomí – systematický prístup

17.8.2021

Pacienti v bezvedomí si vyžadujú včasný a správny manažment, často v podobe multiodborového prístupu obsahujúceho stabilizáciu vitálnych funkcií a stanovenie príčiny vzniku…

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

Otrava oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým

28.4.2020

Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, vznikajúci pri nedokonalom spaľovaní materiálov obsahujúcich uhlík. Je ľahší ako vzduch, nedráždivý. V prírode je prítomný v …

MUDr. Eva Havlíková, PhD. | PhDr. Martina Vitková

Systém poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti záchrannou zdravotnou službou

13.11.2018

Záchranná zdravotná služba (ZZS) poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov. ZZS zabezpečujú operačné…

MUDr. Eva Havlíková, PhD. | MUDr. Oleksandr Opanasenko

Hyperglykemická kóma

30.10.2018

Diabetes mellitus (DM) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby súčasnej doby. Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie sa počet diabetikov vo svete odhaduje na viac než 200 …

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

Hypoglykémia a hypoglykemická kóma

16.10.2018

Hypoglykémia je stav zníženej koncentrácie glukózy v krvi. Ide o laboratórnu a klinickú situáciu, keď dochádza k rozvoju viacerých nešpecifických príznakov, ktoré na toto zníženie…

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

Bezvedomie

11.9.2018

Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. Je to stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si…

MUDr. Eva Havlíková, PhD. | MUDr. Volodymyr Kizyma, MBA

Anafylaxia a anafylaktický šok

6.9.2018

Anafylaxia je častým patologickým stavom a postihne približne 1 z 300 občanov európskej populácie v určitej fáze jeho života, s incidenciou od 1,5 do 7,9 osôb…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie