Autoimunitné ochorenia

MUDr. Dagmar Mozolová, CSc.

Juvenilný systémový lupus erythematosus

20.10.2016

Každé chronické ochorenie je po celý život súpútnikom chorého jedinca. Systémové choroby spojiva sa vyskytujú nielen v dospelom veku, ale aj v mladšej populácii. Jedným z najčastejších takýchto…

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Psoriáza a komorbidity

2.8.2016

Psoriáza je chronické autoimunitné zápalové ochorenie s vrodenou predispozíciou s multifaktoriálnymi rysmi postihujúce 2 – 4 % kaukazskej populácie. Vyskytuje sa v rovnakom…

doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. | Janka Papanová | doc. MUDr. Marián Benčat, PhD.

Testovanie autoprotilátok metódou nepriamej imunofluorescencie a technikou imunoblot

2.8.2016

V Diagnostickom centre Patológie v Martine stanovujeme autoprotilátky v sére pacientov s rozličnými autoimunitnými poruchami, pričom ročne vyšetríme takmer 9 tisíc vzoriek sér.…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie