BRCA

doc. MUDr. Marián Benčat, PhD. | doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. | Drahuša Glashutnerová | MUDr. Jozef Bodnár | prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. | Dipl. Biol. Katarína Baluchová, PhD. | Ľubomíra Hicárová

Postavenie a význam pracovísk patológie Alpha medical v oblasti gynekológie

29.11.2016

Zameranie a možnosti laboratórií patologickej anatómie prechádzajú v posledných rokoch búrlivým rozvojom, ktorý je podmienený inovatívnou technikou či progresom informácií z oblasti…

MUDr. Marta Dobáková

Gynekológia a pôrodníctvo: „Tretia žena“ – odtlačok nového spoločenského modelu ženstva v medicíne

24.11.2016

Pre špecialistov v odbore gynekológia a pôrodníctvo má spoločnosť Alpha medical v ponuke laboratórne vyšetrenia zo všetkých dostupných biologických materiálov (krv, moč, sliny,…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie