Hypofosfatémia

MUDr. Eva Rišňovská

Obličky a metabolizmus, poruchy kalciofosfátového metabolizmu, renálne rachitídy

10.11.2016

Poruchy kalciofosfátového metabolizmu v detskom veku môžu predstavovať jednoduché odchýlky v sérových či močových hladinách Ca, P a ALP (relatívne časté) až po zriedkavé, geneticky…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie