Infarkt myokardu

MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.

Trombocyt pod drobnohľadom špecialistu

20.7.2023

Infarkt myokardu, ischemická cievna mozgová príhoda či závažné ataky venózneho tromboembolizmu patria medzi časté príčiny úmrtí, respektíve prekonanie takejto trombotickej komplikácie často…

MUDr. František Nehaj 

Infarkt myokardu – rekapitulácia poznatkov

14.11.2017

Akútny koronárny syndróm (AKS) predstavuje spektrum klinických prejavov, ktoré charakterizujú infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu (STEMI), infarkt myokardu s depresiami ST…

MUDr. Beáta Kisá

Pacient po infarkte myokardu – čo treba zohľadniť?

24.10.2017

Kardiovaskulárne (KVS) ochorenia sú v súčasnosti vedúcou príčinou úmrtia v rozvinutých krajinách a do roku 2020 sa predpokladá rovnaká situácia aj v rozvojových krajinách.(1)…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie