INVITRO 03/2017

Kardiológia

Jesenné vydanie časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti kardiológie. Aj v tomto čísle nájdete okrem odborných textov zaoberajúcich sa kardiovaskulárnymi ochoreniami a pridruženými komplikáciami aj pútavé rozhovory, blogy a množstvo zaujímavostí a noviniek.

V odborných článkoch sa dočítate o srdcovom zlyhaní, infarkte myokardu, angine pectoris, perikarditídach, bolestiach na hrudi, Marfanovom syndróme a o kardiovaskulárnom riziku po dovŕšení 40. roku života. Odborníci sa v tomto čísle venujú aj kardiovaskulárnym ochoreniam počas tehotenstva a pediatrickej kardiológii, ale aj možnostiam diagnostiky a terapie, ktoré ponúka súčasná medicína kardiologickým pacientom. Okrem toho prinášame praktické informácie o príčinách a liečbe nevoľnosti, o poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie či o čoraz aktuálnejšom syndróme vyhorenia.

Odbornú časť dopĺňajú zaujímavé rozhovory. Porozprávali sme sa s herečkou novej generácie Petrou Vajdovou, ktorá nám odhalila svoje vášne i neresti. V publicistickom rozhovore prinášame informácie od slávneho českého kardiochirurga – profesora Jana Pirka, ktorý je prednostom Kardiocentra IKEM v Prahe. S Petrom Kollárikom, predsedom občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce sme preberali nielen srdcové problémy, ale aj združenie a jeho význam pre pacienta. V oblasti športu a zdravia sme vyspovedali najznámejšieho slovenského telovýchovného lekára – doktora Pavla Maloviča. Nezabudli sme ani na zamestnanca z vlastných radov – tentokrát nám o svojej práci projektového manažéra technického a hospodárskeho oddelenia Alphy porozprával inžinier Róbert Lamoš.

Aktuálnym vydaním zároveň oslavujeme 20 rokov existencie Alpha medical. Prečítajte si o našich začiatkoch, významných míľnikoch a dvadsaťročnom vývoji.

Prajeme vám príjemné čítanie.

zobraziť celý popis PDF

prémiové články

MUDr. Antonín Polách

Aneuryzma aorty

7.12.2017

Aneuryzma, čiže vydutie aorty, je nebezpečná diagnóza. Poznáme dva typy. Jeden je rozšírenie aorty vakovitého typu – väčšinou ide o chronické rozšírenie oslabenej steny hlavnej…

MUDr. Marta Dobáková

Srdce na dlani

7.12.2017

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera celosvetovo každý rok približne 17 miliónov ľudí na srdcovocievne ochorenia, čo predstavuje 31 % všetkých úmrtí. Z nich až 80 %…

MUDr. Zuzana Mažeriková

Marfanov syndróm

30.11.2017

Marfanov syndróm je vzácne dedičné systémové ochorenie spojivového tkaniva s veľkou klinickou variabilitou. Charakteristické je postihnutie zrakového, skeletálneho a kardiovaskulárneho…

MUDr. František Nehaj 

Bolesť na hrudi

28.11.2017

Bolesť na hrudi predstavuje symptóm, ktorý môže byť spôsobený rozličnými ochoreniami. Z etiologického hľadiska sú bolesti na hrudníku veľmi rôznorodá záležitosť. Bolesť môže byť lokalizovaná –…

MUDr. Michal Mokáň, PhD.

Perikarditídy

23.11.2017

Perikardiálne ochorenia, v našom prípade konkrétne perikarditídy, predstavujú skupinu autonómnych ochorení, respektíve môžu byť súčasťou systémových ochorení. Sú charakterizované ako zápalové…

MUDr. Peter Lipovský

Syndróm vyhorenia

21.11.2017

Syndróm vyhorenia je súbor príznakov, ktorý je nesmierne variabilný a prejavuje sa množstvom psychických a psychosomatických problémov pacienta. Rovnako sa klinický obraz…

MUDr. Tatiana Bézayová, CSc.

Nevoľnosť - nauzea

16.11.2017

MUDr. František Nehaj 

Infarkt myokardu – rekapitulácia poznatkov

14.11.2017

Akútny koronárny syndróm (AKS) predstavuje spektrum klinických prejavov, ktoré charakterizujú infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu (STEMI), infarkt myokardu s depresiami ST…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie