Kardiológia

MUDr. Antonín Polách

Aneuryzma aorty

7.12.2017

Aneuryzma, čiže vydutie aorty, je nebezpečná diagnóza. Poznáme dva typy. Jeden je rozšírenie aorty vakovitého typu – väčšinou ide o chronické rozšírenie oslabenej steny hlavnej…

MUDr. Marta Dobáková

Srdce na dlani

7.12.2017

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera celosvetovo každý rok približne 17 miliónov ľudí na srdcovocievne ochorenia, čo predstavuje 31 % všetkých úmrtí. Z nich až 80 %…

MUDr. Zuzana Mažeriková

Marfanov syndróm

30.11.2017

Marfanov syndróm je vzácne dedičné systémové ochorenie spojivového tkaniva s veľkou klinickou variabilitou. Charakteristické je postihnutie zrakového, skeletálneho a kardiovaskulárneho…

MUDr. František Nehaj 

Bolesť na hrudi

28.11.2017

Bolesť na hrudi predstavuje symptóm, ktorý môže byť spôsobený rozličnými ochoreniami. Z etiologického hľadiska sú bolesti na hrudníku veľmi rôznorodá záležitosť. Bolesť môže byť lokalizovaná –…

MUDr. Michal Mokáň, PhD.

Perikarditídy

23.11.2017

Perikardiálne ochorenia, v našom prípade konkrétne perikarditídy, predstavujú skupinu autonómnych ochorení, respektíve môžu byť súčasťou systémových ochorení. Sú charakterizované ako zápalové…

MUDr. Peter Lipovský

Syndróm vyhorenia

21.11.2017

Syndróm vyhorenia je súbor príznakov, ktorý je nesmierne variabilný a prejavuje sa množstvom psychických a psychosomatických problémov pacienta. Rovnako sa klinický obraz…

MUDr. Tatiana Bézayová, CSc.

Nevoľnosť - nauzea

16.11.2017

MUDr. František Nehaj 

Infarkt myokardu – rekapitulácia poznatkov

14.11.2017

Akútny koronárny syndróm (AKS) predstavuje spektrum klinických prejavov, ktoré charakterizujú infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu (STEMI), infarkt myokardu s depresiami ST…

MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Angina pectoris

7.11.2017

Angina pectoris je symptomatickou manifestáciou prechodnej myokardiálnej ischémie. Angina vzniká vtedy, keď potreba kyslíka pre myokard prevýši schopnosť koronárnej cirkulácie. Základom liečby…

MUDr. Viera Vršanská, CSc. | MUDr. Marián Hrebík, MPH

Pediatrická kardiológia – najdôležitejšie míľniky

31.10.2017

Pediatrická kardiológia je oblasť kardiológie a pediatrie, ktorej hlavnou náplňou bola donedávna predovšetkým starostlivosť o pacientov s vrodenými chybami srdca. Dnes je problematika…

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Lacné pletené chlopne pre každého

26.10.2017

Náš symbol lásky niekedy môže prestať fungovať správne a dôvodom nemusí byť práve infarkt. Niekedy to môže mať na svedomí obyčajná chrípka. Je však aj dosť iných príležitostí…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie