Lymfadenomegália

MUDr. František Nehaj  | MUDr. Michal Mokáň, PhD. | MUDr. Juraj Chudej, PhD. | prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  | MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Uzlinový syndróm

7.2.2017

Lymfadenopatia, adenopatia alebo lymfadenomegália sú termíny, ktoré opisujú chorobné zväčšenie lymfatických uzlín. Uzlinový syndróm je lokálne alebo generalizované zväčšenie lymfatických uzlín rôznej…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie