MEDZI TRADÍCIAMI, ZDRAVÝM ROZUMOM A VEDOU

Obrázok článku

Bude to chutné alebo iba zdravé? To je asi najčastejšia otázka, ktorá sa v súvislosti s jedlom vynára. Jedlo a varenie na nás vyskakujú z každej strany – naše poštové schránky sú zasypávané letákmi hypermarketov, televízne kanály chrlia jednu reláciu o varení za druhou. Aj v relatívne malej predajni potravín sa dnes môžeme stretnúť s netradičnými a exotickými potravinami a surovinami. Prvotnú eufóriu takmer okamžite strieda prirodzená podozrievavosť – nespustí mi to v tele alergiu? Neobsahuje to prevahu konzervačných a stabilizujúcich látok v porovnaní s tými zdraviu prospešnými? Paradoxom doby je množstvo reštrikcií a pravidiel práve v potravinárskom priemysle, ktoré potom zapríčiňujú – žiaľ s najlepším úmyslom – tony odpadu, ktorý by sa bez týchto obmedzení ešte využil a spracoval. V ostrom kontraste s týmto potom smutne vyznieva fakt, že ešte aj dnes, pri takej enormnej nadprodukcii potravinového odpadu, máme vo svete štáty a lokality, ktorých obyvatelia trpia hladom a nedisponujú prístupom k pitnej vode. Osobitnou témou sú biopotraviny – magická predpona „bio“ je dnes vstupenkou nielen k zdravším a plnohodnotnejším potravinám, ale aj k pokútnym praktikám špekulantov a obchodníkov.

Sérový marker viscerálnej adipozity?

Veda sa už celé roky snaží nájsť jeden alebo viac spoľahlivých parametrov, ktoré by u ľudí korelovali s narastajúcim množstvom tuku a jednoducho sa používali v rutinnej laboratórnej diagnostike pri stanovení diagnózy aj sledovaní účinnosti liečebných opatrení pri zmenách telesnej hmotnosti. Gla proteín (MGP) patri medzi inhibítory vaskulárnej kalcifikácie. Je produkovaný bunkami hladkého svalstva ciev viacerých orgánov, napr. pečene, obličiek, ale najviac v pľúcach. Pre svoje funkčné uplatnenie potrebuje vitamín K. Najnovšie výskumy naznačujú, že neaktívna sérová hladina tejto bielkoviny (dp-ucMGP) úmerne koreluje s množstvom viscerálneho tuku, vaskulárnou kalcifikáciou, so zvýšenými hladinami LDL-cholesterolu, s nízkymi hladinami HDL-cholesterolu, ale aj s viacerými výpočtovými parametrami, napr. s obvodom pása či pomerom WHR (waist-to-hip ratio), a tiež s morbiditou a mortalitou na kardiovaskulárne ochorenia (1, 2).

Personalizovaná výživa

Môžeme si ju jednoducho predstaviť ako výživu, ktorá je čo najlepšie prispôsobená genotypu a fenotypu človeka s ohľadom na jeho potreby počas dňa, týždňa, ročného obdobia a nastaveného životného štýlu. Vychádza zo základného poznatku, že na rovnaký typ výživy reagujú rôzni ľudia rôzne (responderi, non-responderi) a že prevencia (napr. výživou) je stále najlepší spôsob riešenia chronických civilizačných ochorení. Predpokladá sa, že personalizované nutričné odporúčania pre konkrétneho človeka môžu vychádzať z troch úrovní: na základe jeho aktuálnych stravovacích návykov a preferencií (úroveň 1), na základe fenotypu bližšie špecifikovanom antropometrickými a klinicko-biochemickými parametrami (úroveň 2) a na základe genotypu (úroveň 3). Typy odporúčaných parametrov použitých ku klasifikácii metabolických typov sú rôzne, napr. BMI, krvný tlak, obvod pása, glukóza, triacylglyceroly, celkový a HDL-cholesterol, C-reaktívny proteín a pod., niektorí autori ich odporúčajú až 33 (3). Limitácie personalizovaných nastavení jedálneho lístka sú jednak v dôsledku subjektívnej povahy získaných dát aj faktorov ovplyvňujúcich absorpciu nutrientov. Pri každej snahe o nastavenie úpravy jedálnička je problematický už hneď prvý krok, zber dát o forme a frekvencii jedál stravníka počas 24 hodín formou nahrávok či vypĺňania dotazníkov – človek si málokedy presne pamätá, čo kedy jedol a často vynechá v záznamoch konzumáciu tzv. zájedok, nepresnosti vznikajú aj pri odhade hmotnosti či objemu jedál. V neposlednom rade je to aj forma úpravy jedla, ktorá môže zásadným spôsobom ovplyvniť dostupnosť jednotlivých zložiek z potravy v procese trávenia (4).

NAFLD a výživa

Incidencia nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) u dospelých sa vo vyspelých krajinách pohybuje na úrovni 20 – 30 %. Podiel pečeňovej steatózy, ako základnej charakteristiky NAFLD, však narastá aj v krajinách, ktoré si až doteraz udržiavali zdravší aktívny životný štýl a zdravšie zloženie stravovacích návykov – v dôsledku presadzovania západného spôsobu života. Samotné nahromadenie tuku v pečeni nepredstavuje v začiatkoch vážne ohrozenie a je zvrátiteľným stavom. Problém nastáva pri zapojení chronického zápalu (steatohepatitídy), ktorý môže cez štádium cirhózy vyústiť až do hepatálneho karcinómu. Dlhodobý príjem vysokotukovej stravy vytvára oxidačný stres a zásadným spôsobom ovplyvňuje aj črevnú mikrobiotu – vzniká dysbióza. Tá následne spôsobuje zmeny v produkcii a metabolizme žlčových kyselín, zvyšuje sa tvorba endogénneho alkoholu a kruh poškodení a následkov sa uzatvára (5).

Trimetylamín-N-oxid (TMAO) – spojka medzi zápalom a obezitou

Vyšetrovanie sérových hladín TMAO používajú v posledných rokoch niektorí lekári na identifikáciu osôb so srdcovo-cievnym poškodením. Vysoké hladiny TMAO predikujú 2,5-krát väčšiu pravdepodobnosť infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice či náhleho úmrtia v dôsledku poškodenia srdcovo-cievneho systému. Vysoká produkcia TMAO je výsledkom aktivity črevnej mikrobioty a pečeňového metabolizmu pri nadmernej konzumácii potravín a stravy s vysokým obsahom karnitínu a cholínu (napr. energetické nápoje, doplnky stravy na redukciu hmotnosti, mäso, vaječný žĺtok, len pre ilustráciu: jedna porcia hovädziny alebo jahňaciny obsahuje 50 – 160 mg karnitínu oproti 5 – 7 mg karnitínu prítomnom v bravčovom a kuracom mäse či v rybách) (6). Paradoxom je, že v začiatkoch bol TMAO považovaný za odpadový produkt metabolizmu bez väčšieho významu v ľudskom organizme. Hladiny TMAO stúpajú s vekom, počas menštruácie sa znižujú. Estrogény pôsobia ako induktor tvorby TMAO, testosterón naopak ako supresor. Terapeutických možností na ovplyvnenie TMAO je niekoľko: užívanie prebiotík a probiotík s efektom na črevnú mikrobiotu, užívanie látok so schopnosťou viazať TMAO, inhibítorov enzýmov zúčastňujúcich sa biosyntézy TMAO a aj niektoré herbálne produkty (7). Pri chronickom ochorení obličiek je TMAO okrem prognostického markera aj renálny toxín (ovplyvňuje glomerulárnu filtráciu). TMAO zvyšuje systémový zápal (jeho zvýšené hladiny pozitívne korelujú so zvýšenými hodnotami interleukínu 6, fibrinogénu a C-reaktívneho proteínu) a stimuluje trombocyty, expresiu prozápalových cytokínov a adhéznych molekúl, v dôsledku čoho prispieva k zvyšovaniu rizika trombózy (8, 9). Ďalší výskum v tejto oblasti potvrdí, alebo vyvráti správnosť doterajších predpokladov.

Preventomika namiesto záveru

V rámci Európskej únie začal 1. novembra 2018 projekt tzv. preventomiky, ku ktorému je pre záujemcov k dispozícii aj webová stránka (https://preventomics.eu/about-preventomics/). Predpokladaný dátum ukončenia projektu je 31. október 2021. Projekt si kladie za cieľ poskytovať záujemcom personalizované rady podopreté výskumom, v oblasti stravovania a životného štýlu takou formou, aby dokázali zmeniť historicky vžité nesprávne vzorce životosprávy a prispeli tak k zníženiu telesnej hmotnosti, pravidelnému cvičeniu alebo aspoň k zaradeniu pohybu ako takého rekreačnou formou, k zvýšenému pitiu obyčajnej vody a obmedzovaniu konzumácie alkoholických, sladených a energetických nápojov a k lepšej spánkovej hygiene (spánok lieči) (10).

Milí čitatelia, prajem si, aby vám množstvo vedeckých poznatkov v oblasti stravovania (tradičných aj kontroverzných či protichodných) nezatienilo schopnosť zdravého rozumu a triezveho posudzovania vecí, ale najmä, aby vám to nezobralo radosť zo života. Nezabudnite, že ľudský život vedie k smrti bez ohľadu na to, koľko úsilia na to vynakladáme.


Literatúra

  1. Li, C., Li, J., He, F., Li, K., Li, X., & Zhang, Y. (2020). Matrix Gla protein regulates adipogenesis and is serum marker of visceral adiposity. Adipocyte, 9(1), 68–76. https://doi.org/10.1080/21623945.2020.1721692
  2. Jaminon, A.M.G., Dai, L., Qureshi, A.R. et al. Matrix Gla protein is an independent predictor of both intimal and medial vascular calcification in chronic kidney disease. Sci Rep 10, 6586 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-63013-8
  3. Palmnäs, M., Brunius, C., Shi, L., Rostgaard-Hansen, A., Torres, N. E., González-Domínguez, R., Zamora-Ros, R., Ye, Y. L., Halkjær, J., Tjønneland, A., Riccardi, G., Giacco, R., Costabile, G., Vetrani, C., Nielsen, J., Andres-Lacueva, C., & Landberg, R. (2020). Perspective: Metabotyping-A Potential Personalized Nutrition Strategy for Precision Prevention of Cardiometabolic Disease. Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 11(3), 524–532. https://doi.org/10.1093/advances/nmz121
  4. Picó, C., Serra, F., Rodríguez, A. M., Keijer, J., & Palou, A. (2019). Biomarkers of Nutrition and Health: New Tools for New Approaches. Nutrients, 11(5), 1092. https://doi.org/10.3390/nu11051092
  5. Quesada-Vázquez, S., Aragonès, G., Del Bas, J. M., & Escoté, X. (2020). Diet, Gut Microbiota and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Three Parts of the Same Axis. Cells, 9(1), 176. https://doi.org/10.3390/cells9010176
  6. Richling, C: The Link Between TMAO, Your Gut Health and Heart Disease., 2017. https://www.ornish.com/zine/link-tmao-gut-health-heart-disease/
  7. Janeiro, M. H., Ramírez, M. J., Milagro, F. I., Martínez, J. A., & Solas, M. (2018). Implication of Trimethylamine N-Oxide (TMAO) in Disease: Potential Biomarker or New Therapeutic Target. Nutrients, 10(10), 1398. https://doi.org/10.3390/nu10101398
  8. Subramaniam, S., & Fletcher, C. (2018). Trimethylamine N-oxide: breathe new life. British journal of pharmacology, 175(8), 1344–1353. https://doi.org/10.1111/bph.13959
  9. Zhu, W., Gregory, J. C., Org, E., Buffa, J. A., Gupta, N., Wang, Z., Li, L., Fu, X., Wu, Y., Mehrabian, M., Sartor, R. B., McIntyre, T. M., Silverstein, R. L., Tang, W., DiDonato, J. A., Brown, J. M., Lusis, A. J., & Hazen, S. L. (2016). Gut Microbial Metabolite TMAO Enhances Platelet Hyperreactivity and Thrombosis Risk. Cell, 165(1), 111–124. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.02.011
  10. https://preventomics.eu/about-preventomics/
inVitro Zmeny telesnej hmotnosti image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2021

Zmeny telesnej hmotnosti

Prvé číslo roka 2021, prichádzajúce zároveň prvýkrát v dizajne Unilabs Slovensko, sa nesie v znamení témy Zmeny telesnej hmotnosti. Pre veľa z nás je po začiatku nového roka téma zmien…

Objavte ponuku
testov na unilabs.online

Hmotnosť
Objednať

Mám problém schudnúť. Prečo? Moja váha ide pomaly hore, ani neviem ako. Mám pocit, že priberám zo vzduchu. Kde začať?

Objednať
Zdravá pečeň
Objednať

Alkohol, stres, nezdravé jedlá, lieky a rôzne výživové doplnky… Základné kombo pre poškodenie pečene. Pečeň je filter a všetky filtre sa môžu “zaniesť".

Objednať
Brucho
Objednať

V akom stave je váš tráviaci systém? Máte poruchy trávenia, bo-lesti, či iný problém v tejto oblasti tela? Pomôžeme vám zistiť pôvod týchto problémov na mieru ušitým testovacím balíkom s až 14-timi parametrami.

Objednať
Prevencia žena
Objednať

Nemôžem si dovoliť ochorieť. Svoje zdravie, vitalitu, hmotnosť, hormóny aj kondíciu chcem mať pod kontrolou a užívať si život naplno.

Objednať

MUDr. Marta Dobáková

Všetky články autora