Mitochondriálne ochorenia (MO)

MUDr. Katarína Okáľová, PhD. | MUDr. Mária Giertlová, PhD.

Úskalia diagnostiky mitochondriálnych ochorení (z pohľadu pediatrického neurológa a genetika)

29.3.2022

Mitochondrie sú dynamické subcelulárne organely s nespočetnými funkciami vrátane tvorby energie cestou oxidatívnej fosforylácie (OXPHOS), homeostázy kalcia a regulácie apoptotickej smrti…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie