Nadobličky

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. | MUC. Martin Jozef Péč  | MUDr. Juraj Sokol, PhD. | prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  | MUDr. Michal Mokáň, PhD. | MUDr. František Nehaj 

Adrenálne incidentalómy

11.2.2020

Adrenálne incidentalómy (AI) predstavujú skupinu tzv. náhodne vizualizovaných (USG, CT, MRI) adrenálnych lézií, más v abdominálnej dutine. V súčasnej dobe sa pod termínom AI rozumie…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie