Porucha hemostázy

MUDr. Petra Bisztran

Postcovidový tromboembolizmus

28.3.2023

Infekcia vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúca ochorenie Covid-19 je rizikový faktor pre hlbokú venóznu trombózu, pľúcnu embóliu, pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, eventuálne môže…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie