REDUKČNÁ MAMOPLASTIKA A MASTOPEXIA

29. December 2022
Obrázok článku

Prvé zmienky o zmenšovacích a tvarovacích operáciách prsníkov pochádzajú zo 17. storočia a prvýkrát ich publikoval Durston v roku 1670. Odvtedy sa postupom času vyvíjali rôzne operačné techniky za účelom zlepšenia estetického výsledku, zlepšenia výživy dvorca a bradavky a – samozrejme – aj veľkosti a tvaru výsledných jaziev. Dnes sa tieto operácie vykonávajú v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach a spolu s augmentáciami (zväčšenie prsníkov implantátmi) patria medzi najčastejšie zákroky v estetickej plastickej chirurgii.

Hypertrofia a ptóza prsníkov

Hypertrofia – nadmerne veľké prsia – vzniká už vo včasnej adolescencii, po dojčení alebo je súčasťou niektorých endokrinologických a metabolických ochorení. Patrí medzi problémy, kvôli ktorým žena vyhľadá plastického chirurga. Je to buď z estetického hľadiska, keď nie je spokojná s ich tvarom a veľkosťou, ale aj zo zdravotného hľadiska, keď má žena pre nižšie uložené ťažisko prsníkov ortopedické, neurologické ale aj kožné problémy, najmä v letnom období. Ženy mávajú bolesti chrbtice a častokrát sa sťažujú na pocit „brnenia“ horných končatín, ich závažnosť je priamo úmerná dobe pôsobenia väčšej záťaže na chrbticu. Koža pod hypertrofickými prsiami býva zaparená a môžu sa objavovať kožné zápaly alebo aj plesňové infekcie. Samozrejme trpia aj psychicky, pretože je na nich upriamená pozornosť okolia a častokrát čelia aj netaktným alebo vulgárnym poznámkam. Veľké a ťažké prsia obmedzujú ženu vo výbere oblečenia, povolania, koníčkov a športu.

Samotný prsník sa skladá z tukového a zo žľazového tkaniva, ktoré je u každej ženy zastúpené v rôznom pomere. Hypertrofia môže byť tuková, pri ktorej je žľaza zredukovaná na malé množstvo tkaniva nahromadeného v okolí dvorca a bradavky, pričom zvyšok tvoria nekonštantne prebiehajúce pruhy spojivového tkaniva v samotnom tuku. Pri žľazovej hypertrofii je tuková zložka minimálna, prsia sú na pohmat tuhšie, ťažšie, mnohokrát bolestivé a nezriedka bývajú ženy štíhlejšej postavy. Keďže sa pod kožou nachádza len malé množstvo tukového tkaniva, je samotné vysúvanie dvorca s bradavkou do vyššej polohy technicky náročnejšie a treba to zohľadniť pri výbere operačnej techniky. Ak prsia dosahujú až gigantických rozmerov, hovoríme o gigantomastii a redukcia sa môže týkať až niekoľkých kíl.

Ptóza – pokles prsníkov – je stav, keď v priebehu života ženy dochádza k zmenšovaniu objemu samotnej žľazy prsníka, k jej postupnému poklesu a popritom k nadbytku kože, čím sa dvorec s bradavkou dostáva do nevyhovujúcej polohy a prsia celkovo pôsobia ako vyprázdnené až ochabnuté. Určitá tendencia k uvedeným zmenám prsníkov môže byť aj geneticky determinovaná. Aj keď ochabnutejšie prsia nemusia pôsobiť väčším dojmom, ich nižšie položené ťažisko môže mať vplyv na problémy s chrbticou. K ptóze prispieva jednak oslabenie tzv. Cooperových väzov, čím sa horný pól prsníka oplošťuje, zhoršuje sa kvalita kože, ktorá stráca obsah vody, kolagénu a kyseliny hyalurónovej a tým aj celkovú elasticitu, pričom sa častokrát objavia aj strie.

Klasifikácia ptózy

Klasifikácia stupňa ptózy je dobre definovaná Regnaultom, ktorý hodnotí polohu komplexu bradavka-dvorec vzhľadom na podprsníkovú ryhu – Obrázok č. 1. Pri prvom stupni ptózy sa dvorec s bradavkou nachádza v úrovni podprsníkovej ryhy. Pri druhom stupni sa nachádza mierne pod úrovňou podprsníkovej ryhy, avšak stále nad dolnou kontúrou prsníka. Pri treťom stupni je dvorec s bradavkou už výraznejšie pod úrovňou podprsníkovej ryhy a súčasne pod dolnou kontúrou prsníka, čiže komplex bradavka-dvorec akoby „hľadel“ nadol. Pri pseudoptóze sa dvorec s bradavkou síce nachádza nad úrovňou podprsníkovej ryhy, ale väčšia časť prsníka sa nachádza pod úrovňou podprsníkovej ryhy, čo vytvára dojem samotnej ptózy.

Od konzultácie cez predoperačnú prípravu až po operačný zákrok

Plánovanému operačnému zákroku predchádza dôkladná konzultácia na našej ambulancii. Samotná anamnéza je zameraná na predchádzajúce zmeny týkajúce sa prsníkov, ako sú predošlé tehotenstvo, dojčenie, pridružené ochorenia, a to najmä endokrinologické a metabolické a – samozrejme – zákroky vykonané na prsníkoch v minulosti. Zabudnúť nesmieme ani na hlavný dôvod, prečo klientka vyhľadala plastického chirurga. Či už je to fyzické obmedzenie a z toho vyplývajúce ťažkosti muskuloskeletálneho systému, alebo viac dominujúce psychické alebo spoločenské dôvody, pre ktoré uvažuje nad danou operáciou.

Vyšetrenie prsníkov zahŕňa v prípade ich poklesu zhodnotenie pomeru kože prsníka k samotnému tukovému a žľazovitému tkanivu, zhodnotí sa kvalita a elasticita kože a hlavne samotná poloha dvorca a bradavky. V prípade hypertrofie aj dominancia tukovej alebo žľazovej zložky a predpokladaný rozsah redukcie prsníkov. Vekovo samotný zákrok nie je limitovaný, avšak treba si uvedomiť, že niektoré operačné techniky môžu mať vplyv na prípadné dojčenie v budúcnosti, ako aj na citlivosť bradaviek a dvorcov, aj keď mnoho žien po operačnom zákroku neudáva žiadne problémy s dojčením.

Pred operáciou odporúčame absolvovať vyšetrenie u gynekológa a taktiež sonografické alebo mamografické vyšetrenie. Klientka absolvuje predoperačné vyšetrenie vrátane základných hematologických a biochemických vyšetrení krvi. Tri týždne pred zákrokom neodporúčame užívať lieky zvyšujúce krvácanie ako napríklad deriváty kyseliny acetylsalicylovej, vitamín C, poprípade iné doplnky výživy, ktoré môžu mať vplyv na zhlukovanie krvných doštičiek, a teda na zastavovanie krvácania. V prípade fajčenia a užívania tabakových výrobkov odporúčame ich vysadenie minimálne 6 týždňov pred samotnou operáciou, pretože sa výrazne podieľajú na zhoršení mikrocirkulácie, a tým zvyšujú riziko nekrózy kože a komplikácií hojenia samotných pooperačných rán.

Operačný zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá približne 2 až 3 hodiny. V súčasnosti existuje množstvo operačných techník, postupov a ich modifikácií. Rôzne pracoviská vo svete a na Slovensku uprednostňujú pri zmenšovaní prsníkov aj pri modelácii rôzne operačné metódy, ktoré vychádzajú z tradície daného pracoviska a navzájom sa líšia spôsobom redukcie nadbytočného tkaniva a spôsobom transpozície dvorca a bradavky do novej pozície. Voľba konkrétneho operačného postupu je pre každú klientku jedinečná a vychádza z potreby vytvorenia želateľného tvaru prsníka, zohľadňuje čo najväčšiu bezpečnosť zachovania výživy dvorca a bradavky a čo najnižšie riziko možných pooperačných komplikácií. Rôzne klientky majú rozdielnu konfiguráciu prsníka, a to hlavne hornú hranicu prsníka, úroveň podprsníkovej ryhy a východiskovú polohu dvorca a bradavky. Tieto faktory sú najviac limitujúce pre výber konkrétnej operačnej techniky a majú vplyv na samotný výsledok.

Možnosti operačného zákroku a pooperačná starostlivosť

Medzi najčastejšie používané operačné techniky patrí modelácia/redukcia v tvare obráteného písmena T, keď je výsledná jazva okolo dvorca, vertikálne od neho k podprsníkovej ryhe a v samotnej podprsníkovej ryhe. Snaha vyhnúť sa horizontálnej jazve v podprsníkovej ryhe viedla v minulosti k zavedeniu vertikálnych mamoplastík, ktoré boli spočiatku indikované pri menších redukciách a u mladých žien s dobrou elasticitou kože. Ich spoločným znakom bola výsledná jazva okolo dvorca a vertikálne smerom nadol od neho, avšak klientka po zákroku musí byť zmierená s prechodným, niekoľkomesačným nariasnením kože v dolnom póle prsníka, ktoré sa však postupne hojením upraví a dolný pól prsníka „vyoblí“. Všetky tieto techniky boli modifikované rôznym typom výživy dvorca (tzv. typ stopky), rozsahom a tvarom resekcie tkanív, poprípade v kombinácii s liposukciou alebo rozličným typom fixácie žľazovo-tukových lalokov. Plastický chirurg by mal ovládať niekoľko spôsobov operačných techník a ich výber prispôsobiť potrebám konkrétnej klientky. Čo sa týka samotnej veľkosti prsníka po operačnom zákroku, snažíme sa naše možnosti stále priblížiť želaniu klientky, ale častokrát až počas samotnej operácie prispôsobujeme množstvo odstráneného tkaniva, ktorého množstvo nesmie ohroziť vitalitu iných tkanív, najmä komplexu dvorec-bradavka, ktoré sa vysúvajú do vyššej polohy a výživu mu zabezpečuje okolité tkanivo.

V operačných ranách sa dočasne ponechávajú drény, ktoré odvádzajú nadbytočné tekutiny (krv, tkanivový mok). Odstraňujú sa najskôr nasledujúci deň, keď po prvom preväze odchádza klientka v doprovode do domácej starostlivosti. Ak drény ešte odvádzajú väčšie množstvo tekutín, klientka zostáva na klinike do ďalšieho dňa.

Pooperačné obdobie zahŕňa 6-týždňový pooperačný režim. Klientka nosí elastickú spevňujúcu podprsenku a nie je zvlášť obmedzovaná v bežných každodenných činnostiach – okrem športu a rizikových dynamických činností, pretože formujúce sa a zrejúce jazvy ešte nemajú konečnú pevnosť v ťahu. Takže ak to zhrnieme, prvý týždeň po operačnom zákroku, keď ešte pociťuje bolesti v operačných ranách, je vhodné sa viac šetriť, nenamáhať sa a od druhého týždňa môže začať so stredne náročnými aktivitami, ako sú napríklad prechádzky alebo nenáročné práce doma a v záhrade.

Možné komplikácie po operačnom zákroku

V súvislosti s podstupujúcim zákrokom v celkovej anestézii sa môžu vyskytnúť komplikácie, často aj napriek správnemu postupu a v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Čo sa týka samotného chirurgického zákroku ako takého, medzi najčastejšie lokálne komplikácie patria krvácanie, hematóm, infekcia, rozídenie operačnej rany, pretrvávajúci opuch, nedokrvenie okraja rany. Medzi raritné celkové komplikácie patria sepsa, embólia a iné náhle príhody, ktorým sa snažíme predísť dôkladnou predoperačnou diagnostikou, no je dôležité o nich vedieť. Rizikovým klientkam preto takýto zákrok neodporúčame, keďže ide o estetickú operáciu.

Medzi komplikácie špecifické pre redukčnú mamoplastiku a mastopexiu patria nedokrvenie dvorca a bradavky, ktoré býva najčastejšie len čiastočné a okrajové, v literatúre sa uvádza v rozmedzí 0 – 5 %. Môže predĺžiť celkový čas hojenia, ale väčšinou sa zhojí bez vážnejších estetických následkov na samotnom prsníku. Táto komplikácia patrí medzi najnepríjemnejšie komplikácie a snažíme sa jej predísť výberom najvhodnejšieho operačného postupu pre konkrétnu klientku tak, aby sme výživu dvorca a bradavky neohrozili. Aj preto pri úvodnej konzultácii zdôrazňujeme potrebu vynechať užívanie tabakových výrobkov aspoň šesť týždňov pred plánovaným operačným zákrokom a samozrejme aj niekoľko týždňov po ňom. Ďalšími komplikáciami sú asymetria, chybná pozícia dvorca a bradavky, vznik hypertrofickej jazvy alebo keloidu, ktorý súvisí výlučne s individuálnou schopnosťou hojenia organizmu. Zníženie citlivosti kože a bradavky na jednej alebo oboch stranách častokrát neovplyvníme, pretože priebeh senzitívnych nervových vláken je z anatomického hľadiska u každej klientky iný.

Každý človek je samostatné indivíduum s jedinečnou charakteristikou reakcií, ktoré ani v dnešnej dobe nie je možné vopred spoľahlivo predpovedať. Zákrok však nemá vplyv na výskyt rakoviny prsníka či iných ochorení v neskoršom pooperačnom období. V literatúre sa – naopak – uvádza zníženie tohto rizika, pretože pri redukčnej mamoplastike sa uberá z celkového množstva prsnej žľazy. Riziko komplikácií v estetickej chirurgii sa všeobecne pohybuje štatisticky medzi 5 až 10 %.

Keďže sme neštátne zdravotnícke zariadenie, celý zákrok si klientka hradí sama. V štátnych zdravotníckych zariadeniach je možné cestou ambulancie odoslať žiadosť spolu s fotodokumentáciou do poisťovne a klientka čaká na prípadné schválenie a termín operácie. Avšak podľa našich skúseností dochádza ku schváleniu estetického zákroku skôr ojedinele.

Záver

Keďže plastická chirurgia patrí medzi najmladšie chirurgické odbory, v súčasnosti sa vyvíjajú nové modifikácie zavedených operačných postupov, prebiehajú štúdie porovnávajúce rôzne metodiky z hľadiska kvality výživy dvorca a bradavky, ako aj vplyvu konkrétnej operačnej techniky na dlhodobé výsledky. Len ustavičným vzdelávaním, oboznamovaním sa so súčasnými trendmi a účasťou na domácich a zahraničných odborných podujatiach, dennodenným vykonávaním týchto operačných zákrokov a riešením ich komplikácií môže plastický chirurg udržať krok s najnovšími postupmi a zabezpečiť svojim klientkám čo najväčšiu spokojnosť s vykonanými zákrokmi.


Literatúra

  1. Brychta P., Stanek J.: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. Praha, Grada publishing, 2014
  2. Grotting J.C., Neligan P. C., Van Beek A. L.: Plastic surgery Vol. Five, Breast. Third edition, London, Elsevier, 2013
  3. Spear S. L.: Surgery of the breast: Principles and art.: Third edition, 2001, Philadelphia
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 03/2022

Plastická a rekonštrukčná chirurgia

Práve máte pred sebou posledné tohtoročné číslo magazínu inVitro venované plastickej a rekonštrukčnej chirurgii – téme, ktorá v posledných rokoch rezonuje z každej strany. Kult krásy preniká už…

Objavte ponuku
testov na unilabs.online

Prevencia žena
Objednať

Nemôžem si dovoliť ochorieť. Svoje zdravie, vitalitu, hmotnosť, hormóny aj kondíciu chcem mať pod kontrolou a užívať si život naplno.

Objednať
Prevencia muž
Objednať

Chcem žiť bez obáv z rizika vzniku rôznych vážnych civilizačných ochorení. Aktívne a naplno...

Objednať
Moja imunita
Objednať

Môj ochranný štít. Ako mi funguje? Dokáže ma naozaj účinne chrániť pred vírusmi a baktériami?

Objednať
author

MUDr. Ján Zeleňák

Všetky články autora