Syndróm spánkového apnoe

MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Hypoventilačné syndrómy

6.3.2018

Hypoventilačné syndrómy tvoria heterogénnu skupinu spánkových porúch dýchania. Ich spoločným znakom je prítomnosť hyperkapnie. Primárna – idiopatická hypoventilácia je vzácna,…

PhDr. Matej Mucska, PhD.

Syndróm spánkového apnoe

27.6.2016

V súčasnosti sme svedkami celosvetovej epidémie až pandémie obezity v dôsledku moderného spôsobu života s neustále sa zvyšujúcim energetickým príjmom a neadekvátnym energetickým výdajom. Obezita je…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie