author

MUDr. Adela Penesová, PhD.

samostatný vedecký pracovník Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Výskumná klinika, Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske Centrum, Slovenská Akadémia Vied B

prémiové články

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Poruchy metabolizmu karnitínu

4.7.2019

Karnitín má zásadný význam pre energetický metabolizmus, umožňuje vstup mastných kyselín s dlhým reťazcom do mitochondrií a následne ich oxidáciu. Je teda dodávateľom energie pre kostrový…

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Inzulínová rezistencia v klinickej praxi

14.4.2016

Inzulínovú rezistenciu (IR) možno z fyziologického hľadiska definovať ako stav, pri ktorom periférne tkanivá nereagujú na inzulín dostatočne, čo vedie ku kompenzačnej hyperinzulinémii, ktorá je…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie