Kalciofosfátový metabolizmus

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Poruchy metabolizmu karnitínu

4.7.2019

Karnitín má zásadný význam pre energetický metabolizmus, umožňuje vstup mastných kyselín s dlhým reťazcom do mitochondrií a následne ich oxidáciu. Je teda dodávateľom energie pre kostrový…

MUDr. Eva Rišňovská

Obličky a metabolizmus, poruchy kalciofosfátového metabolizmu, renálne rachitídy

10.11.2016

Poruchy kalciofosfátového metabolizmu v detskom veku môžu predstavovať jednoduché odchýlky v sérových či močových hladinách Ca, P a ALP (relatívne časté) až po zriedkavé, geneticky…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie