Lymfatický systém

MUDr. Jaroslava Feketeová

Castlemanova choroba

9.5.2019

Castlemanova choroba (CD) je vzácne neklonálne lymfoproliferatívne ochorenie s neznámou patogenézou a niekoľkými klinickými a histomorfologickými variantmi. Presná prevalencia a incidencia CD nie je…

MUDr. Petr Ornst

Lymfatický systém

2.5.2019

Štruktúra a funkcia lymfatického systému nie je dopodrobna preskúmaná ani v súčasnosti. Orgány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie