Pediatria

MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD. | prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

Kvalita prenatálneho vývoja a zdravie detí

1.12.2016

Dnes je exaktnými metódami dokázateľné, že kvalita životného prostredia ovplyvňuje človeka už počas jeho prenatálneho vývoja v tele matky i počas skorého postnatálneho vývoja, čo sa…

MUDr. Ingrid Terkošová

Význam očkovania detí

15.11.2016

Očkovanie – imunizácia je najbezpečnejšia a najefektívnejšia cesta, ako získať odolnosť voči chorobám. Cieľom imunizácie je eradikácia chorôb. Zaočkované dieťa je menej náchylné na…

MUDr. Jana Bullová

Poruchy psychosexuálneho vývoja

15.11.2016

Zárodočné pohlavné žľazy sa vytvárajú vplyvom pohlavných chromozómov. Správny štrukturálny, topický a funkčný vývoj je predpokladom pre pohlavne špecifický vývoj vnútorných a vonkajších…

MUDr. Lýdia Hunáková | MUC. Táňa Hunáková

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast – pohľad z ambulancie

8.11.2016

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zabezpečuje – podobne ako všeobecné lekárstvo pre dospelých – miestne a časovo dostupnú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o deti…

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. | RNDr. Mária Knapková, PhD.

Novorodenecký skríning – súčasný stav a trend rozvoja vo svete a u nás

25.10.2016

Prvým podnetom na vznik novorodeneckého skríningu (NS) bol poznatok, že väčšina detí s vrodenou – prevažne geneticky podmienenou – poruchou je bezprostredne po narodení asymptomatická a k…

MUDr. Marta Dobáková

Detstvo a dospievanie – piano predohra k forte životu

25.10.2016

Úloha pediatrie je jednou z najťažších v medicíne – vziať od matky jej choré dieťa a vrátiť ho v čo najkratšom čase, ideálne zdravé. Dnešná organizácia pediatrickej…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie