Prekonanie ICMP u detí

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera | MUDr. Salome Jakešová | MUDr. Štefan Pavlík | doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. | MUDr. Monika Grešíková | MUDr. Zlatica Pavlovičová

Ischemické cievne mozgové príhody u detí

26.4.2022

Ischemické cievne mozgové príhody (ICMP) sa vyskytujú nielen u dospelých, ale aj v detskej populácii. Nerozpoznané a neliečené ICMP môže u detského pacienta zanechať vážne…

Mgr. Jozef Kaščák

Deti narodené v srdci

4.7.2017

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie