Zápalové ochorenia

MUDr. Marianna Pillárová

Bolesti v krku – diferenciálna diagnostika

20.10.2016

Bolesti v krku predstavujú asi 1/3 prípadov z celkového počtu pacientov, ktorí prichádzajú k praktickému lekárovi. Najčastejšou príčinou bolesti krku je banálna vírusová infekcia HCD. Len malý podiel…

MUDr. Marek Kožuch

Bolesť ucha – otalgia

18.10.2016

Bolesť ucha môžeme definovať ako subjektívny príznak, ktorý je lokalizovaný v topograficko-anatomickom priestore vymedzenom orgánom ucha. Je jednou z najčastejších ťažkostí, ktoré privádzajú pacienta…

MUDr. Juraj Bernát

Bolesti kĺbov v ambulancii všeobecného lekára

13.10.2016

S bolesťami kĺbov sa stretávame v rôznych životných situáciách prakticky denne. Pravdepodobne neexistuje človek, zvlášť nie v civilizovanej, pretechnizovanej spoločnosti, ktorý by aspoň občas…

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. | prof. MUDr. Ján Gajdošík, CSc. | doc. MUDr. Peter Gavorník , PhD., mim. prof.

Dna – aktuálny pohľad

7.9.2016

Dna je metabolicko-zápalová choroba spôsobená kryštalizáciou urátov a ich ukladaním do kĺbov i mimo kĺbov v dôsledku zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi (hyperurikémie).…

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Psoriáza a komorbidity

2.8.2016

Psoriáza je chronické autoimunitné zápalové ochorenie s vrodenou predispozíciou s multifaktoriálnymi rysmi postihujúce 2 – 4 % kaukazskej populácie. Vyskytuje sa v rovnakom…

MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Genetika vrodených porúch sluchu

27.6.2016

Genetika zohráva v etiológii vrodených porúch sluchu dominantnú úlohu. Biomedicínsky výskum v tejto problematike počas posledných 20 rokov prekonal mnohé míľniky a dnes už dokážeme stanoviť presnú…

MUDr. Samuel Kunzo

Prečo majú deti časté zápaly stredného ucha

27.6.2016

Bolest uší je jedným znajcastejších dôvodov návštevy lekára v detskom veku. Malé deti sú na zápal stredného ucha ovela náchylnejšie než dospelí. Je to spôsobené hlavne tvarom detskej sluchovej…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie