Adynamia

Jana Klimanová

Stránila som sa ľudí

20.8.2019

Mala len dvadsaťosem, bola v desiatom týždni tehotenstva. Stačila chvíľa a mŕtvica pripravila vyštudovanú právničku o schopnosť hovoriť a hýbať pravou polovicou tela. Mladý…

MUDr. Martin Karlík, PhD.

Skleróza multiplex – ochorenie mnohých tvárí

15.8.2019

Skleróza multiplex je chronické demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje predovšetkým mladých dospelých jedincov. Klinický obraz tejto choroby je veľmi variabilný,…

MUDr. Jana Hoozová

Krehkosť seniorov

6.8.2019

S pojmami slabosť, únava a adynamia sa v seniorskej populácii spája krehkosť. Ide o geriatrický syndróm ako následok starnutia, ktorého prevalencia stúpa s vekom a výrazne ovplyvňuje život seniora.…

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Poruchy metabolizmu karnitínu

4.7.2019

Karnitín má zásadný význam pre energetický metabolizmus, umožňuje vstup mastných kyselín s dlhým reťazcom do mitochondrií a následne ich oxidáciu. Je teda dodávateľom energie pre kostrový…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie