author

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava

prémiové články

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. | RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. | doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Stres: od prospešných účinkov po vznik chorôb

15.12.2016

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie