Endokrinný systém

prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

Infekčné ochorenia endokrinných orgánov

29.5.2017

Zápalové ochorenia endokrinného systému predstavujú pomerne časté ochorenia, ktoré môžu postihovať všetky endokrinné žľazy v organizme, počínajúc hypofýzou a končiac zápalom periférnych…

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. | RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. | doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Stres: od prospešných účinkov po vznik chorôb

15.12.2016

MUDr. Ingrid Jakubová

Endokrinné srdce. Natriuretické peptidy, ich význam a využitie v diagnostike a liečbe srdcového zlyhania

13.12.2016

Celosvetový výskyt srdcového zlyhania v priebehu posledných desaťročí trvale narastá, čiastočne aj vďaka starnutiu populácie a zlepšenému prežívaniu pacientov s kardiovaskulárnymi…

MUDr. Monika Málincová

Nádory v endokrinológii

13.12.2016

Endokrinologické ochorenia sa prejavujú zníženou alebo zvýšenou tvorbou hormónov. Každý hormón v tele má špecifickú funkciu a jeho hladina je nastavená a udržiavaná tak, ako je v danej chvíli…

MUDr. Peter Vaňuga, PhD. | MUDr. Mikuláš Pura, PhD. | Mgr. Anton Vaňuga

Dynamické testy v endokrinológii

8.12.2016

Aj keď mnoho klinických diagnóz v endokrinológii môže byť určených starostlivým anamnestickým a fyzikálnym vyšetrením spolu s nálezom bazálnych hladín hormónov, definitívne potvrdenie…

Mgr. Anton Vaňuga | MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Hormóny a sekundárna osteoporóza

8.12.2016

Sekundárnu osteoporózu možno definovať ako ochorenie, ktoré je spôsobené známym alebo doposiaľ nezisteným ochorením, respektíve liečbou, ktorej vplyv má negatívny účinok na kostný metabolizmus. Medzi…

Mgr. Jozef Kaščák

Psychiatrické prejavy endokrinných porúch – rozhovor s MUDr. Viliamom Čičvákom

6.12.2016

Pýtame sa MUDr. Viliama Čičváka zo Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

MUDr. Mikuláš Pura, PhD. | Mgr. Anton Vaňuga | MUDr. Peter Kentoš, PhD.

Vyšetrenie hormónov v slinách – včera, dnes a zajtra

1.12.2016

Sliny ako doplnkové vyšetrovacie médium sú endokrinológom známe už vyše 40 rokov. Vyšetrenie slín umožňuje vyhnúť sa odberu krvi zo žily a s ním spojeným stresom, bolesťou v …

Mgr. Jozef Kaščák

Neurologické prejavy endokrinných porúch – rozhovor s MUDr. Františkom Jurčagom, MPH

29.11.2016

Pýtame sa primára Neurologickej kliniky SZU, MUDr. Františka Jurčagu.  

MUDr. Marta Dobáková

Endokrinológia

24.11.2016

Od čias, keď prof. MUDr. Josef Charvát veľmi prezieravo kreoval dovtedy neexistujúcu endokrinologickú spoločnosť v bývalom Československu, uplynulo 8. decembra presne 77 rokov. Bol to práve…

MUDr. Mikuláš Pura, PhD.

Zhubné nádory v endokrinológii

18.3.2016

Problematika zhubných nádorov v endokrinológii je v porovnaní s nádormi iných orgánových systémov osobitá, špecifická a hlavne – nie je čiernobiela. Zásadnú Shakespearovskú…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie