Psychiatria

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. | RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. | doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Stres: od prospešných účinkov po vznik chorôb

15.12.2016

Mgr. Jozef Kaščák

Psychiatrické prejavy endokrinných porúch – rozhovor s MUDr. Viliamom Čičvákom

6.12.2016

Pýtame sa MUDr. Viliama Čičváka zo Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.

MUDr. Jana Bullová

Poruchy psychosexuálneho vývoja

15.11.2016

Zárodočné pohlavné žľazy sa vytvárajú vplyvom pohlavných chromozómov. Správny štrukturálny, topický a funkčný vývoj je predpokladom pre pohlavne špecifický vývoj vnútorných a vonkajších…

Mgr. Mária Andrášiová, PhD.

Onkologické ochorenie a psychika pacienta

14.9.2016

Onkologické ochorenie a liečba sú pre pacienta náročné po fyzickej aj psychickej stránke. Vedomosť o tom, čo pacient prežíva, aké psychické ťažkosti sa u neho počas liečby môžu objaviť…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie