Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


Biochémia a hematológia

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s.r.o. má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes v humánnej diagnostike ponúka viac než 900 vyšetrení. Biochémia a hematológia je základnou a najrozsiahlejšou oblasťou aj vo veterinárnej diagnostike.

Tieto vyšetrenia patria medzi najdôležitejšie ukazovatele zdravotného stavu zvierat. Rozsah bloku hematológie a biochémie poskytuje možnosť výberu preventívnych (kontrolných) aj špeciálnych vyšetrení. Tie dopĺňajú bežné rutinné vyšetrenia a vytvárajú predpoklady na stanovenie správnej diagnózy a následnej liečby zvieraťa.

Základné hematologické a biochemické ukazovatele rozširujú stanovenia špecifických proteínov a markerov zápalu, hormónov, stanovenie alergénov, tumor-markerov či ďalších špeciálnych vyšetrení ako napr. TLI – trypsínu podobná imunoreaktivita (diagnostika insuficiencie pankreasu).
Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu stanovujeme ako jedni z mála na Slovensku močové sedimenty prietokovou cytometriou. Výhodou takéhoto stanovenia je pri pozitívnych erytrocytoch okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu zvieraťa. V ponuke nechýba ani stanovenie minerálov či vybraných metabolitov v moči.

VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky takmer všetkých hematologických a biochemických parametrov sú k dispozícii do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória. Vybrané vyšetrenia sú ukončené spravidla do 72 hodín, maximálne však do 5 dní od doručenia vzorky do laboratória.

Pri vyžiadaní parametrov z rôznych blokov vyšetrení, ktoré sú stanovované z krvného séra alebo z nekoagulovanej krvi (EDTA, citrát) sa zasiela len jedna vzorka séra alebo jedna vzorka nekoagulovanej krvi.

VYŠETRENIA HEMATOLÓGIA

  • SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA krv
B – Krvný obraz
B – Retikulocyty
B – Diferenciál leukocytov mikroskopicky
Krvná skupina

Citrát
P – Protrombínový čas
P – Fibrinogén
P – APTT
P – Trombínový čas

  • HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA krv
B – Krvný obraz
B – Retikulocyty
B – Diferenciál leukocytov mikroskopicky

VYŠETRENIA BIOCHÉMIA

  • SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Krv na sérum
Základná biochémia
S – Glukóza
S – Močovina
S – Kreatinín
S – Kyselina močová
S – Celkové bielkoviny
S – Albumín
S – Elektroforéza bielkovín
S – Bilirubín celkový
S – Fruktozamín
S – Žlčové kyseliny
S – AST
S – ALT
S – GGT
S – ALP
S – Amyláza
S – Pankreatická amyláza
S – Lipáza
S – Cholínesteráza
S – Laktátdehydrogenáza
S – CK
S – HBDH
S – Cholesterol
S – HDL cholesterol
S – LDL cholesterol
S – Triacylglyceroly
Minerály v sére
S – Sodík
S – Draslík
S – Chloridy
S – Vápnik
S – Fosfor
S – Horčík
S – Železo
S – Zinok
S – Meď
Vitamíny
S – Vitamín B12
S – Kyselina listová
S – Vitamín D
S – Vitamín A
S – Vitamín E
Hormóny štítnej žľazy
S – TSH
S – T3 voľný
S – T4 voľný
S – T3 celkový
S – T4 celkový
Fertilné hormóny
S – Estradiol
S – Progesterón
S – Testosterón
S – 17-OH-progesterón
Iné hormóny
S – Kortizol
S – Inzulín
S – Gastrín
S – Aldosterón
S – Parathormón 
Kardiálne markery
S – Troponín T
S – NT-proBNP
Tumormarkery
S – CEA
S – AFP 

Liečivá
S – Trypsínu podobná
S - Digoxín

Iné špeciálne vyšetrenia
S – Trypsínu podobná imunoreaktivita – TLI
S - Profil mastných kyselín

Moč
Základné vyšetrenie moču
U – Moč chemicky
U – Močový sediment
Metabolity v moči
U – Glukóza
U – Močovina
U – Kreatinín
U – Kyselina močová
U – Celkové bielkoviny

U – Mikroalbuminúria 
U – Aldosterón
U - Kortizol
Index kortizol/kreatinín v moči
Index celkové proteíny/kreatinín


Minerály v moči
U – Sodík
U – Draslík
U – Chloridy
U – Vápnik
U – Fosfor
U – Horčík

K3/K2 EDTA krv (krv na ľade)
P –ACTH

Močový kameň
Analýza močového kameňa

  • HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Krv na sérum
Základná biochémia
S – Glukóza
S – Močovina
S – Kreatinín
S – Kyselina močová
S – Celkové bielkoviny
S – Albumín
S – Bilirubín celkový
S – Žlčové kyseliny
S – AST
S – ALT
S – GGT
S – ALP
S – Laktátdehydrogenáza
S – CK
S – Cholesterol
S – Triacylglyceroly
Minerály v sére
S – Sodík
S – Draslík
S – Chloridy
S – Vápnik
S – Fosfor
S – Horčík
S – Železo
S – Zinok
S – Meď
Vitamíny
S – Vitamín A
S – Vitamín E

INÉ VYŠETRENIA
S  - Profil mastných kyselín

Moč
Základné vyšetrenie moču
U – Moč chemicky
Metabolity v moči
U – Glukóza
U – Močovina
U – Kyselina močová
Minerály v moči
U – Sodík
U – Draslík
U – Chloridy
U – Vápnik
U – Fosfor
U – Horčík

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií