Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


Parazitológia

Blok parazitológie ponúka komplexné vyšetrenia:

  • trusu – na prítomnosť rôznych vývinových štádií endoparazitov; spomedzi metód sa využíva flotácia, sedimentácia, larvoskopia a mikroskopia,
  • kožných zoškrabov, srsti, peria a pod. – na dôkaz rôznych vývinových štádií ektoparazitov metódou macerácie a mikroskopiou,
  • moču – na detekciu prítomnosti možných parazitov,
  • krvi – na prítomnosť krvných parazitov, ktoré sa diagnostikujú v krvných náteroch, príp. ELISA metódami, prípadne ďalšími dostupnými testami.

Na parazitologické vyšetrenie – typizáciu či zaradenie parazita do základnej skupiny (kvôli správnej voľbe liečby) – je možné zaslať aj vzorku nájdeného endo alebo ektoparazita či jeho vývinových štádií.
Parazit býva veľmi často podceňovaný ako možná príčina vzniku ochorení. Na základe prítomnosti parazita v organizme zvieraťa sa jeho obranyschopnosť znižuje a dochádza k rýchlejšiemu rozvinutiu infekcie zapríčinenej bakteriálnym alebo vírusovým pôvodcom. Stav zvieraťa sa tak musí často riešiť ako polyfaktoriálny. Parazitologické vyšetrenie sa dá využiť buď ako prevencia (pred vakcináciou, pred pripúšťaním, pri obstaraní si zvieraťa do domácnosti/chovu, v karanténe a pod.), alebo ako nezanedbateľné vyšetrenie pri vzniku klinických prejavov (hnačka, krv v truse, chudnutie, matná srsť, kožné zmeny, svrbenie a pod.).
 

VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky parazitologických vyšetrení trusu a moču sú k dispozícii do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória. O výsledkoch na prítomnosť krvných parazitov a ektoparazitov je možné sa informovať do max. 48 hodín od doručenia vzorky do laboratória.


VYŠETRENIA PARAZITOLÓGIA

  • SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA Krv
Dirofilaria immitis
Krvné parazity
Trus
Endoparazity
Iný materiál
Ektoparazity

  • HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA Krv
Krvné parazity
Trus
Endoparazity
Iný materiál
Ektoparazity

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií