Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


Spôsoby objednávania

Okrem vyplnenia písomnej formy žiadanky je pri dodržaní podmienok možné využiť aj telefonické doobjednanie cez call centrum.

Veterinárny lekár, prípadne ním poverený asistent, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi alebo trusu, ktoré boli dodané do nášho laboratória včaššie. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra 0850 150 000, ale iba z telefónneho čísla uvedeného v zozname verifikovaných kontaktov umožňujúcich identifikovať volajúceho.

Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke.
 

Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Unilabs Slovensko, s.r.o.

V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, odporúčame veterinárnemu lekárovi, aby si preveril dostupnosť vyšetrenia prostredníctvom call centra 0850 150 000. V prípade, že spoločnosť dané vyšetrenie realizuje, napíše lekár svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“.

V prípade, že požadované vyšetrenie na našich pracoviskách neponúkame a máme informácie o jeho poskytovateľoch, veterinárneho lekára o tomto fakte telefonicky informujeme.

O prípadnom ďalšom procese vyhodnotenia takýchto parametrov je potrebné sa informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií