Call centrum:

0850 150 000

7.00 – 16.30 (po – pia)


Sérológia a virológia

Komplex sérologických a virologických vyšetrení má uplatnenie v prevencii a v diagnostike infekčných ochorení zvierat. Predstavuje okruh vyšetrení na zistenie najdôležitejších infekčných ochorení u psov, mačiek a veľkých hospodárskych zvierat.

Z krvného séra sa stanovujú celkové protilátky, prípadne protilátky jednotlivých tried IgM a IgG proti vírusovým pôvodcom, ako sú rody Parvovirus, Coronavirus,Rotavirus, Herpesvirus, Pestivirus, Orbivirus, Flavivirus, Retrovirus, Lentivirus, Arterivirus, Orthobunyavirus a bakteriálnym agens rodu Brucella, Leptospira, Borrelia, Mycobacterium, Trypanosoma,Burkholderia (Pseudomonas) a parazitom Ehrlichia, Babesia, Toxoplasma gondii atď.

Pre správnu interpretáciu sérologických nálezov je dôležitá úzka spolupráca veterinárneho lekára – klinika a laboratórneho veterinárneho diagnostika.

K priamemu stanoveniu antigénov parvovírusu, rotavírusu v truse je možné použiť imunochromatografické, prípadne iné rýchle metódy.

Opäť je možné využiť paletu vyšetrení v prípadoch, keď sa odporúča preventívna prehliadka (predaj, presun, pred pripúšťaním, cestovaním, pri obstaraní zvieraťa do domácnosti/chovu a pod.).

V prípade prepuknutia klinických príznakov u zvieraťa sa okruh vyšetrení vyberá podľa predpokladu možného pôvodcu jednotlivého ochorenia.

Na dôkaz protilátok a na dôkaz pôvodcu sa používajú metódy ako ELISA, IFAT, KFT (RVK) alebo rýchle testy.

VÝSLEDKY A TERMÍNY

Výsledky týchto vyšetrení sú známe spravidla do 3 dní od doručenia vzorky do laboratória. Podľa počtu vzoriek, technických možností laboratória a náročnosti analýz sa môže doba vyšetrenia predĺžiť na max. 5 – 7 dní.

VYŠETRENIA SEROLÓGIA A VIROLÓGIA

  • SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Krv na sérum
Vírusy
Canine Adenovirus - Adenovírus u psov (CAV)
Canine Herpesvirus- Herpesvírus u psov (CHV)
Canine Parvovirus - Parvovírus u psov (CPV)
Canine Distempervirus - Distempervírus u psov (CDV, psinka)
Feline Imunodeficiency Virus - Vírus imunodeficiencie u mačiek (FIV)
Feline Leukovirus - Vírusová leukémia mačiek (FeLV)
Feline infectious peritonitis - Infekčná peritonitída mačiek (FIP)
Feline parvovirus - Parvovírus u mačiek (FPV, panlekopénia)
Feline Calici Virus - Kalicivírusová infekcia mačiek (FCV)


Parazity, baktérie a iné
Ehrlichia spp. (Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum)
Anaplasma phagocytophilum
Leishmania
Neospora caninum
Toxoplasma gondii
Babesia canis
Babesia gibsoni

Brucella canis
Leptospiróza
Rickettsia conorii
Rickettsia rickettsii
Borrelia burgdorferi (Lymská borelióza)

Trus
Vírusy
Canine Coronavirus  - Koronavírus u psov (CCV)
Canine Parvovirus  - Parvovírus u psov (CPV)
Feline parvovirus - Parvovírus u mačiek (FPV, panleukopénia)
Rotavírus

  • HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Krv na sérum

HOVÄDZÍ DOBYTOK
Vírusy
Infekčná bovinná rinotracheitída gE
Infekčná bovinná rinotracheitída gB
Enzootická bovinná leukóza
Bovinná vírusová diarhoe Ab
Bovinná vírusová diarhoe Ag

Bovinná vírusová diarhoe - PCR
Schmallenbergov vírus 
Modrý jazyk (Bluetongue)
Respiratórny syndróm
BHV, BVDV, BRSV, PI3, Adenovirus
Baktérie a iné
Brucelóza
Paratuberkulóza (skríning)
Paratuberkulóza (konfirmácia)
Leptospiróza

OVCA, KOZA
Vírusy
Schmallenbergov vírus
Modrý jazyk (Bluetongue)
Baktérie a iné
Brucelóza
Paratuberkulóza (skríning)
Paratuberkulóza (konfirmácia)
Leptospiróza

OŠÍPANÁ
Vírusy
Aujeszkyho choroba gB
Klasický mor ošípaných
Porcinný resp. a reprod. syndróm A
Porcinný resp. a reprod. syndróm E
Baktérie a iné
Brucelóza
Leptospiróza

KÔŇ
Vírusy
Infekčná anémia

Infekčná anémia/Cogginsov test
Vírusová arteritída
Vírus West Nile Virus gM (západonílska horúčka) 
Baktérie a iné
Brucelóza
Žrebčia nákaza
Soľavka (Malleus)
Leptospiróza

Trus
HOVÄDZÍ DOBYTOK
Vírusy
Rotavírus
Diarhoický syndróm
Rotavírus, Coronavírus,
Cryptosporidium, K99
Parazity
Cryptosporidium parvum

OŠÍPANÁ
Vírusy
Rotavirus

KÔŇ
Vírusy
Rotavírus

K3/K2 EDTA krv
Vírusy (PCR)
Bovinná vírusová diarhoe
Modrý jazyk (Bluetongue)
Schmallenbergov vírus

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií