Hematológia

MUDr. Juraj Sokol, PhD. | prof. MUDr. Ján Staško, PhD. | MUDr. František Nehaj  | MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Matej Hrnčár | MUDr. Michal Mokáň, PhD.

Myelodysplastický syndróm

14.2.2017

Štandardy v starostlivosti o pacienta s myelodysplastickým syndrómom (MDS) sa neustále menia. Pacient s MDS by mal byť v starostlivosti hematológa, pretože on vie najlepšie posúdiť súčasné…

MUDr. František Nehaj  | prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  | MUDr. Juraj Sokol, PhD. | MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Michal Mokáň, PhD.

Uzlinový syndróm

7.2.2017

Lymfadenopatia, adenopatia alebo lymfadenomegália sú termíny, ktoré opisujú chorobné zväčšenie lymfatických uzlín. Uzlinový syndróm je lokálne alebo generalizované zväčšenie lymfatických uzlín rôznej…

Mgr. Jozef Kaščák

Začiatkom roka a uprostred leta je krvi málo – rozhovor s MUDr. Klárou Svitekovou z NTS SR

26.1.2017

Pýtame sa MUDr. Kláry Svitekovej, vedúcej lekárky Národnej transfúznej služby (NTS) Bratislava-OC Ružinov.

doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Hemostáza a tehotenské komplikácie

24.1.2017

Tehotenstvo je pre hemostatický systém náročné obdobie. Hemostáza zasahuje do procesu implantácie blastocysty a placentácie. Udržiava optimálne prekrvenie placenty, zabezpečuje rýchle a adekvátne…

MUDr. Marta Kučeráková

Antierytrocytové protilátky a transfúzne komplikácie

17.1.2017

Skríning a prípadná špecifikácia antierytrocytových protilátok sú súčasťou každého predtransfúzneho vyšetrenia. U pacientov so zápalovými a autoimunitnými ochoreniami je riziko aloimunizácie 3…

Mgr. Michaela Macichová | doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.

Vrodené hemoglobinopatie

12.1.2017

Hemoglobinopatie sú najčastejším monogénovým vrodeným ochorením s vysokou prevalenciou najmä v oblastiach Stredozemného mora, Stredného východu, západnej Afriky a Ázie. Podľa štatistických údajov je…

MUDr. Jaroslava Feketeová

Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria

10.1.2017

Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria (PNH) je zriedkavé, získané hematologické ochorenie s veľmi variabilnými klinickými prejavmi. Charakteristická pre ochorenie je intravaskulárna hemolýza, trombofília…

MUDr. Erika Čellárová

Hemostáza pri ochoreniach pečene – krvácanie verzus trombóza

5.1.2017

Chronické ochorenia pečene sú spojené s komplexnými zmenami v hemostáze a v hemograme pacienta. Aj keď uvedené zmeny nepatria medzi primárne hematologické ochorenia, takmer každý hematológ príde s…

MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Juraj Sokol, PhD. | prof. MUDr. Ján Staško, PhD. | MUDr. Matej Hrnčár | prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. | MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

Imúnna trombocytopénia – diagnostika a liečba

3.1.2017

Trombocyty boli prvýkrát opísané v roku 1851 T. W. Jonesom ako zhluk bezfarebných teliesok, ktoré sa k sebe zjavne viažu koagulovaným fibrínom. Funkciu doštičiek objavil v roku 1882 taliansky lekár a…

MUDr. Matej Hrnčár | MUDr. Juraj Sokol, PhD. | MUDr. Juraj Chudej, PhD.

Nádorové ochorenie a trombóza

29.12.2016

Venózny tromboembolizmus (VTE) je druhou najčastejšou príčinou smrti u pacientov s nádorovým ochorením, preto predstavuje závažný klinický problém. Malignity sú častou príčinou VTE a venózna trombóza…

MUDr. Marta Dobáková

Hematológia a transfúziológia – tajomstvo ukryté v krvi

27.12.2016

Život, krv, sila – 3 slová, ktoré sú od nepamäti spájané dohromady. Preto neprekvapuje, že krv (a nielen ľudská) mala v minulosti v mnohých rituálnych obradoch významné postavenie, pretože sa…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie