INVITRO 01/2020

Poruchy dýchania

Najnovšie poznatky o poruchách dýchania, moderná diagnostika, terapia a medicínske zaujímavosti.

V prvom tohtoročnom čísle inVitra prinášame odborné informácie o poruchách dýchania a ich príčinách. Popri článkoch od našich odborníkov v ňom už tradične nájdete rozhovory, blogy a množstvo zaujímavostí a noviniek.

V aktuálnom čísle autori prinášajú informácie o ťažkostiach rôzneho pôvodu, ktoré môžu súvisieť s poruchami dýchania – napríklad myasténia gravis, ankylozujúca spondylitída či urémia. Zamerali sme sa aj na otravu oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým, deformity hrudníka a chrbtice či poškodenie mozgového kmeňa, ktoré je jednou z príčin porúch dýchania. V rubrike Intro prinášame prehľad civilizačných faktorov, ktoré priamo či nepriamo vplývajú na stav našich dýchacích ciest.

Odbornú časť dopĺňajú rozhovory, blogy od našich stálych prispievateľov, komentár či reportáž z prostredia soľnej jaskyne. Prostredníctvom rozhovoru predstavujeme inžinierku Kristínu Langerovú, našu manažérku pre styk so zdravotnými poisťovňami, ktorá nám porozprávala nielen o svete zmlúv, číselných operácií a kódov zdravotných výkonov, ale prezradila aj čo-to o sebe. S optimistickým Bekimom sme sa porozprávali o jeho životnej ceste, o tom, čo ho poháňa vpred a ako momentálne žije. O transplantáciách pľúc sme sa porozprávali s popredným odborníkom, prof. MUDr. Robertom Lischkem, PhD., prednostom III. chirurgickej kliniky 1. LF UK a FN Motol a vedúcim Programu transplantácie pľúc pre Českú republiku. S pľúcami tentokrát úzko súvisí aj obsah rubriky Z druhej strany. Boj s fajčením je vždy náročný, o tom vie svoje každý fajčiar, ktorý sa niekedy pokúšal zbaviť svojej závislosti. O skoncovaní s fajčením sme sa rozprávali s Tatianou Zvalovou z RÚVZ v Banskej Bystrici.

Prajeme vám príjemné čítanie!

zobraziť celý popis PDF

prémiové články

Elena Akácsová

Nestačí čakať na zázračnú tabletku

30.4.2020

Do svojich šestnástich bol aktívny chlapec, čo veľa športoval. Potom si poranil krčnú chrbticu a od hlavy dole ochrnul. Navzdory lekárskym prognózam, že už nikdy nebude chodiť, už…

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

Otrava oxidom uhoľnatým a oxidom uhličitým

28.4.2020

Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, vznikajúci pri nedokonalom spaľovaní materiálov obsahujúcich uhlík. Je ľahší ako vzduch, nedráždivý. V prírode je prítomný v …

MUDr. Antonín Polách

Poruchy dýchania

23.4.2020

Dýchanie je dôležitá životná funkcia. Keď istý známy onkológ odporúčal ako jedinú spoľahlivú prevenciu rakoviny „nejesť, nepiť a nedýchať“, práve to posledné odporúčanie môžeme považovať za…

MUDr. Mária Zeliesková

Deformity hrudníka a chrbtice

21.4.2020

Deformity hrudníka a chrbtice predstavujú skupinu ochorení rôznej etiológie, pričom ich diagnostika a liečba často vyžadujú interdisciplinárnu spoluprácu širokého spektra špecialistov. Hoci…

Mgr. Anna Martausová

Správna diagnostika často vedie k veľkej úspore aj na samotnej liečbe

17.4.2020

Vo svete zmlúv, číselných operácií a kódov zdravotných výkonov je ako ryba vo vode. Napriek tomu, že v práci je veľmi dôsledná a pragmatická, nikdy jej nechýba široký úsmev na tvári. Svojich kolegov…

MUDr. Peter Jankovič

Poškodenie mozgového kmeňa ako príčina porúch dýchania

17.4.2020

Dýchanie je jedinou funkciou v našom tele, ktorá je riadená plne automaticky, no zároveň ju môžeme ovplyvňovať vôľou. O nezastupiteľnej úlohe výmeny dýchacích plynov sa nedá pochybovať.…

Mgr. Jozef Kaščák

Nemáme ani jedného slovenského pacienta s cystickou fibrózou. A pritom im môžeme zachrániť život

17.4.2020

Transplantácia pľúc patrí medzi najkomplikovanejšie chirurgické zákroky. Nejde pritom iba o náročnosť samotného výkonu, ktorý trvá priemerne 6 – 8 hodín, ale aj o zložitú indikáciu…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie