Odborná verejnosť

doc. MUDr. Štefan Farský, FESC

Validita merania krvného tlaku v ére blížiaceho sa konca ortuťových tlakomerov

12.1.2017

Článok poskytuje prehľadné informácie o meraní krvného tlaku v čase, keď sa v krajinách EÚ z ekologických dôvodov prijal zákaz používania ortuťových tlakomerov. Úvodom dokumentuje obrovský význam…

Mgr. Michaela Macichová | doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.

Vrodené hemoglobinopatie

12.1.2017

Hemoglobinopatie sú najčastejším monogénovým vrodeným ochorením s vysokou prevalenciou najmä v oblastiach Stredozemného mora, Stredného východu, západnej Afriky a Ázie. Podľa štatistických údajov je…

MUDr. Petr Ornst

Megaloblastová anémia – príčiny, diagnostika, prevencia a liečba

10.1.2017

Nedostatok vitamínu B12 v organizme nájdeme v priemere asi u 8 % pacientov, u starších pacientov nachádzame deficit častejšie. Jednou z častých príčin je nedostatočný príjem vitamínu B12 potravou,…

MUDr. Jaroslava Feketeová

Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria

10.1.2017

Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria (PNH) je zriedkavé, získané hematologické ochorenie s veľmi variabilnými klinickými prejavmi. Charakteristická pre ochorenie je intravaskulárna hemolýza, trombofília…

Tomáš Szalay

Príbeh DRG: II. DRG nám kávu neosladí

10.1.2017

Ak sú v šálke dve kocky cukru, káva nebude sladšia, keď ju budeme viac miešať. Úlohou DRG nie je priniesť viac peňazí do nemocníc, ale ich inak – spravodlivejšie – prerozdeliť. V…

RNDr. Mária Blažeková, PhD.

Parazity a človek – čo nového v 21. storočí

5.1.2017

Ľudstvo trpí na parazitárne ochorenia od svojho prvopočiatku. Počas relatívne krátkej histórie existencie ľudstva na Zemi sa ľudia stali hostiteľmi približne 900 druhov parazitárnych červov a 90…

Mgr. Jozef Kaščák

Trh laboratórií je vysoko konkurenčný

5.1.2017

Health Policy Institute (Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej…

MUDr. Erika Čellárová

Hemostáza pri ochoreniach pečene – krvácanie verzus trombóza

5.1.2017

Chronické ochorenia pečene sú spojené s komplexnými zmenami v hemostáze a v hemograme pacienta. Aj keď uvedené zmeny nepatria medzi primárne hematologické ochorenia, takmer každý hematológ príde s…

prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. | doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Nové vyšetrenia Alpha medical – ich využiteľnosť v ambulancii všeobecného lekára

3.1.2017

Úmrtnosť na srdcovo-cievne a mozgovo-cievne ochorenia je na Slovensku stále vysoká, napriek tomu, že poznáme a máme možnosť vyšetrovať mnoho rizikových faktorov týchto ochorení. Väčšina srdcovo…

Mgr. Jozef Kaščák

V infekčnej sérológii sme špičkoví

3.1.2017

Rozhovor s Mgr. Stanislavou Vargovou, manažérkou Centrálneho laboratória v Stropkove.

MUDr. Juraj Chudej, PhD. | MUDr. Matej Hrnčár | prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. | MUDr. Ľubica Váleková, PhD. | MUDr. Juraj Sokol, PhD. | prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Imúnna trombocytopénia – diagnostika a liečba

3.1.2017

Trombocyty boli prvýkrát opísané v roku 1851 T. W. Jonesom ako zhluk bezfarebných teliesok, ktoré sa k sebe zjavne viažu koagulovaným fibrínom. Funkciu doštičiek objavil v roku 1882 taliansky lekár a…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie