INVITRO 01/2024

Onkológia

Prvé číslo roku 2024 prichádza s témou onkológie, ktorá v ľuďoch často vyvoláva husiu kožu. Onkologické ochorenia dlhodobo zaberajú prvé priečky medzi príčinami úmrtí, pričom sa často objavia z ničoho nič. Akú rolu pri nich zohráva prevencia a precízna diagnostika a následne aj medziodborová spolupráca lekárov? Aj o tom, ale aj o pokroku, ktorý za posledné obdobie onkológia urobila, sa dozviete z pestrého výberu odborných článkov a aj z príbehov od pacientov.

Na úvod sa pozrieme na stav onkológie na Slovensku z pohľadu NOI. Dočítate sa, aký výrazný posun nastal v diagnostike a liečbe karcinómu prsníka z pohľadu nových efektívnych možností liečby. Fajčenie tabaku, bezdymový tabak a nadmerná konzumácia alkoholu patria medzi známe rizikové faktory nádorov hlavy a krku, ale v poslednej dobe hrá dôležitú úlohu aj HPV. Čo prispieva k lepším výsledkom liečby tohto typu nádorov? Ďalší odborník rozoberá tému kolorektálneho karcinómu – najčastejšej malignity na Slovensku, ktorá je do istej miery preventabilná. Aj diagnostike a liečbe najčastejších solídnych nádorov u detí do 5 rokov sme dali priestor v rámci jedného z odborných článkov. Venujeme sa tiež novým možnostiam diagnostiky nádorových ochorení, a to jednak z pohľadu patológa, ale aj onkológa. Viac sa môžete dozvedieť aj o aspektoch hereditárnych nádorových ochorení.

Z našich radov vám predstavíme Veroniku Bencovú, MD, Ph.D., ktorá od jesene minulého roka na pozícii medicínskej riaditeľky pomáha ešte viac posilňovať odbornosť a dôveryhodnosť Unilabsu medzi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky. Ministerka Dolinková priblíži svoje ambície na rezorte zdravotníctva. Na kľúčovú úlohu nukleárnej medicíny pri diagnostike nádorov poukazuje doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, MPH – klinický líder pre onkológiu pôsobiaci v Nemocnici Bory v Bratislave. Pacient pacientovi rozumie – je motto činnosti pacientskej organizácie NIE RAKOVINE, ktorá prostredníctvom vyškolených dobrovoľníkov pomáha onkologickým pacientom. O širšom kontexte boja s rakovinou a o problémoch onkologických pacientov rozpráva Jana Pifflová Španková, spoluzakladateľka a prezidentka NIE RAKOVINE. Obľúbená moderátorka Aneta Parišková sa nám zverila so svojím príbehom boja s touto chorobou. Môžete sa tešiť aj na novinky z Unilabs Slovensko.

Prajeme vám príjemné čítanie!

zobraziť celý popis PDF

prémiové články

Elena Akácsová

Nebojujme, liečme sa

30.4.2024

Prehrala boj so zákernou chorobu. Podarilo sa mu zvíťaziť nad rakovinou, je to veľký bojovník. Noviny sú plné takýchto správ. Používať vojenský slovník v súvislosti s rakovinou však…

MUDr. Zuzana Mažeriková

Geneticky podmienené onkologické ochorenia

25.4.2024

Nádorové ochorenia sú genetickým ochorením. Sú spôsobené zmenami v génoch, ktoré zabezpečujú kontrolu bunkových funkcií, ako sú rast, delenie, reparačné a metabolické funkcie. Ak tieto zmeny vznikli…

RNDr. Jana Verebová, PhD.

Nové možnosti diagnostiky nádorových ochorení a ich využitie v onkológii

23.4.2024

Výskum na úrovni molekulovej patogenézy nádorov prináša stále nové poznatky o špecifických génoch, epigenetických a molekulových faktoroch a pomáha pochopiť procesy nádorovej patogenézy, čo…

Elena Akácsová

Choroba ma naučila hovoriť nie

18.4.2024

Únavu a zlé pocity, dokonca i svrbenie celého tela pripisovala stresu z pracovného i rodinného vypätia po nástupe covidu. Ani navretú žilu na krku nebrala celkom vážne a keď…

MUDr. Jozef Bodnár

Nové možnosti diagnostiky nádorových ochorení z pohľadu patológa

16.4.2024

Patológia je veda – náuka o chorobe. Tvorí akýsi pomyslený most medzi vedou a medicínou. Podporuje každý aspekt starostlivosti o pacienta, od stanovenia diagnózy ochorenia, kritérií liečebného…

Jana Klimanová

Nemôžeme sa spoliehať len na zbierky

11.4.2024

Boj s rakovinou nezačína a nekončí len u pacienta, ktorému prišla do života. Ovplyvňuje rodinu, priateľov, prácu. Je prítomná všade, nedá sa pred ňou ukryť pod perinu. Tým, ktorí ju dostali…

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Najčastejšie solídne nádory raného detstva (neuroblastóm, nefroblastóm, hepatoblastóm, retinoblastóm)

9.4.2024

Liečba detských onkologických ochorení dosiahla v posledných desaťročiach významný pokrok. Spektrum nádorových ochorení u detí sa líši od toho u dospelých. Medzi nádormi v detskom veku majú…

MUDr. Antonín Polách

Strašidlo rakoviny

4.4.2024

Asi žiadnej choroby sa ľudia neboja tak ako rakoviny. Možno ich straší aj mozgová porážka s ochrnutím, ale nejaký srdcový infarkt nemôže zhubnému nádoru konkurovať ani v najmenšom. Hrajú tu svoju…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie