Katalóg vyšetrení

Pracujeme na aktualizácii údajov v Katalógu vyšetrení – upravená verzia bude k dispozícii už čoskoro.

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom call centra na 0850 150 000.

Vyšetrenia podľa špecializácií

V katalógu sú spracované iba vybrané vyšetrenia. V prípade, že nenájdete požadované informácie, prosím, kontaktujte call centrum 0850 150 000.

Gynekológia
Stiahnuť PDF
Onkológia
Stiahnuť PDF
Endokrinológia
Stiahnuť PDF
Všeobecné lekárstvo
Stiahnuť PDF
Gastroenterológia
Stiahnuť PDF
Diabetológia
Stiahnuť PDF
Pediatria
Stiahnuť PDF
Reumatológia
Stiahnuť PDF
podľa písmena:

Meď

 • metóda

  Kolorimetrická metóda

 • indikácia všzp

  001; 002; 004; 005; 007; 008; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 064; 104; 216; 153; 154; 331; 329

 • indikácia dôvera

  t. č. nie je k dispozícii

 • indikácia union

  001; 002; 004; 005; 007; 008; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 064; 104; 216; 153; 154

Meď (ASS)

 • metóda

  GF-AAS

 • indikácia všzp

  001; 004; 005; 006; 007; 008; 015; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 104; 154; 216; 329; 336

 • indikácia dôvera

  t. č. nie je k dispozícii

 • indikácia union

  001; 004; 005; 006; 007; 015; 018; 019; 031; 048; 060; 062; 154; 216; 329

Metanefrín

 • metóda

  ELISA

 • indikácia všzp

  001; 004; 005; 019; 049; 063; 064; 104; 153; 155; 163; 322

 • indikácia dôvera

  t. č. nie je k dispozícii

 • indikácia union

  001; 004; 005; 007; 008; 019; 049; 060; 063; 064; 104; 153; 155; 163; 322

Mikroalbuminúria

 • metóda

  Imunoturbidimetria

 • indikácia všzp

  001; 007; 012; 019; 031; 043; 050; 060; 063; 153; 329

 • indikácia dôvera

  t. č. nie je k dispozícii

 • indikácia union

  001; 007; 012; 019; 031; 043; 050; 060; 063; 153; 329

Mikroskopia

 • metóda

  Kultivácia: výter z pošvy sa naočkuje na štandardnú zostavu kultivačných pôd a kultivuje sa za aeróbnych podmienok v termostate pri 37 °C v normálnej atmosfére do druhého dňa. Pre selektívnu kultiváciu Gardnerella vaginalis a kvasinkových baktérií sa použí

 • indikácia všzp

  všetky lekárske odbornosti

 • indikácia dôvera

  t. č. nie je k dispozícii

 • indikácia union

  všetky lekárske odbornosti

Mykologické vyš.

 • metóda

  Kultivácia

 • indikácia všzp

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341

 • indikácia dôvera

  t. č. nie je k dispozícii

 • indikácia union

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341